Blandade reaktioner på utredning
Foto: iStockphoto

Blandade reaktioner på utredning

SKL är positiva till Sofia Wallströms utredning, Apoteket AB välkomnar förbättringarna i generikasystemet. Men Lif är allt annat än nöjda med förslagen.

2 nov 2012, kl 11:51
0

Sofia Wallström presenterade på onsdagen det första delbetänkandet i Läkemedels- och apoteksutredningen. Förslagen innebar bland annat en ny prismodell för originalläkemedel, ökade krav på apoteken för rimlig lagerhållning samt förändringar i systemet för generiskt utbyte. 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Lif gick genast ut och kritiserade förslaget med en ny prismodell som ska sänka läkemedelspriserna i Sverige.
– Förslagen ger inte den forskande läkemedelsindustrin förutsättningar att aktivt delta i en satsning på att återta svenska positioner inom forskning och innovation, utan försvagar istället allvarligt denna möjlighet. Det kan inte vara rätt väg att gå när regeringen så tydligt markerat vikten av forskning och innovation för Sverige. Utredningens förslag om prisbildningen är kontraproduktiva och bör inte genomföras, säger Anders Blanck, vd för Lif, i ett pressmeddelande.

Sveriges apoteksförening anser att det är bra att utredningen stärker farmacevtens roll att motsätta sig utbyte och ta hänsyn till den enskilda patientens situation. Däremot tycker man att mer hade kunnat göras för att öka tillgängligheten av läkemedel.
– Wallström hade kunnat göra modifieringar av generikasystemet för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet, men har avstått och istället fokuserat på åtgärder som riskerar att bli marginella, som att reglera lagerinformationen och förlänga periodens vara till två månader. Det kommer enligt vår bedömning ha liten effekt på möjligheterna att förbättra upprätthållandet av 24-timmarsregeln, säger Johan Wallér, vd för apoteksföreningen, i en presskommentar.

I utredningen föreslås att landstingen får möjlighet att teckna samarbetsavtal med industrin på vissa läkemedel, det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, positivt inställda till.
– Landstingen arbetar redan intensivt med de strategiska läkemedelsfrågorna. Om de även kan förhandla med läkemedelsföretagen kommer sannolikt fler patienter kunna få tillgång till mediciner som idag är för dyra för att användas i stor skala. Utredarens förslag kan medverka till att nya läkemedel kommer till användning snabbare, till nytta för alla parter – patienter, skattebetalare och läkemedelsindustrin, säger Mats Eriksson, ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Farmacevtförbund anser att man får gehör i flera frågor, bland annat genom tillgängligheten till läkemedel. I sin blogg skriver ordförande Thony Björk att förslaget om att alla apoteks lager skall vara tillgängliga via webb är intressant men svår. Han tror också att mycket av problematiken kring till 24-timmarsregeln och generikautbytet skulle förbättras om full returrätt på läkemedel inom förmånen infördes. 

Apoteket AB välkomnar att prisperioden förlängs till två månader och att farmacevten får ökat ansvar. Däremot anser man att de sänkta läkemedelspriserna ökar behovet att göra en ny genomgång av dagens modell för ersättning till apoteken. 

Andreas Furängen, vd, och Anders Cronlund, farm dr, vid Apotekarsocieteten påpekar i en debattartikel att bara hälften av de fem övergripande målen för omregleringen nåddes. När det gäller apotekens bidrag till en bättre läkemedelsanvändning har det inte blivit bättre efter omregleringen. De tror att en utveckling av de farmacevtiska tjänsterna skulle kunna leda till att målet med en bättre läkemedelsanvändning nåddes. Därför borde regeringen återvända till sitt tidigare förslag att låta TLV analysera och föreslå hur ett ersättningssystem till apoteken kan utformas, skriver de.