Annons

Biomarkörer kan förbättra depressionsbehandling

Brittiska forskare har börjat identifiera biologiska markörer i blodet som kan ge deprimerade patienter en bättre läkemedelsbehandling.

20 sep 2012, kl 09:23
0

Annons

Forskarnas slutsats är att det är möjligt att med ett blodtest anpassa behandlingen för depression.

I studien som omfattade 34 friska försökspersoner och 74 deprimerade fann forskarna att höga nivåer av inflammation var en markör för depression, samtidigt som det också markerade sämre effekt av behandling med antidepressiva. Enligt forskarna kan man av studien dra slutsatsen att personer med höga nivåer av inflammationsmarkörer bör påbörja en intensivare behandling direkt, det vill säga högre doser och eventuellt kombinationsbehandlingar.

I studien som publiceras i Neuropsychopharmacology har forskarna försökt identifiera biomarkörer som kan förutsäga effekten av antidepressiva, prediktorer, och andra markörer som är målet för de antidepressiva medlen och som förändras under behandlingen. Forskarteamet monitorerade försökspersonernas mRNA innan behandlingen och efter åtta veckors behandling med antingen escitalopram (t ex Cipralex) eller nortriptylin (Sensaval).

Efter åtta veckor fann forskarna att de patienter som inte tillfrisknade var de som innan behandlingen påbörjades hade signifikant höga nivåer av tre markörer för inflammation.

Resultatet antyder att markörerna kan användas för att identifiera de patienter som har minst chans att få effekt av de antidepressiva medlen och istället överväga en mer skräddarsydd behandling redan från början, menar forskarteamet.

För även om studien är liten så är fynden lovande, säger forskarna i en kommentar till nyhetsbyrån Reuters.

– En personligare behandling av depression kan hjälpa oss att slippa den ”trial and error” förskrivning som nu pågår.