Annons

Bättre analys ger färre försökspersoner

Genom att mer effektivt använda resultat som samlas in vid kliniska
prövningar skulle kostnaderna och tiden kunna minska kraftigt. Hur
presenteras i en avhandling från Uppsala universitet.

16 dec 2010, kl 11:54
0

I sin avhandling visar Kristin Karlsson, vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, hur läkemedlet kan nå patienterna fortare om den statistiska analysen förbättras.  Informationen som samlas kontinuerligt under kliniska prövningar kan beskrivas i olika matematiska modeller. Dessa kan sedan kombineras med till exempel modeller över hur sjukdomen utvecklar sig. På så vis kan man använda all information som samlas under studiens gång, och inte bara i början och slutet av prövningen som det ofta görs idag.

Kristin Karlsson tittade på modeller som beskrev symtom efter en akut stroke, där patienterna har både upp- och nedgångar på vägen mot ett tillfrisknande. Med modellerna simulerade hon sedan studier enligt sin teori vilket inte kräver samma omfattning som en traditionell prövningsmetod.
I arbetet kom hon fram till att det finns många fördelar med att använda farmakometriska modeller jämfört med traditionella.
– Det i sin tur visar hur man kan minska storleken på kliniska prövningar genom att utnyttja all information från läkemedelsprövningar. Det leder till minskade kostnader och förkortad utvecklingstid – men framför allt drastisk reducering av antalet patienter och friska frivilliga som utsätts för experimentella läkemedel, säger Kristin Karlsson.

Avhandlingen presenteras vid Uppsala universitet den 17 december.