Annons

Avsteg ofta motiverade

Inom landstingen används ofta graden av följsamhet till rekommendationslistorna som ett mått på läkemedelskommittéernas framgång och de olika vårdenheternas duktighet. Ju större lydighet ? den är ofta störst på de vårdinrättningar där kommittéledamöterna själva arbetar och sämst på privatkliniker ? desto bredare leenden på landstingsfolkets läppar. Ibland får man intrycket att en hundraprocentig förskrivning av [...]
24 feb 2005, kl 14:22
0

Annons

Inom landstingen används ofta graden av följsamhet till rekommendationslistorna som ett mått på läkemedelskommittéernas framgång och de olika vårdenheternas duktighet. Ju större lydighet ? den är ofta störst på de vårdinrättningar där kommittéledamöterna själva arbetar och sämst på privatkliniker ? desto bredare leenden på landstingsfolkets läppar.

Ibland får man intrycket att en hundraprocentig förskrivning av generiskt simvastatin och omeprazol skulle göra alla ofantligt lyckliga.


Man tycks glömma att det ofta finns fullt relevanta medicinska skäl att göra avsteg från listornas rekommendationer, till och med helt giltiga skäl att ? gud förbjude ? välja Lipitor före generiskt simvastatin.


Därför var det befriande att höra Mikael Hoffmann, kommittéöverhuvud i Östergötland, nyligen uttrycka en uppriktig oro för att den listföljsamhet man uppnått i Östergötland faktiskt kan vara för hög.

Opinion-spalten är ett komplement till Läkemedelsvärldens ledarsida.