Annons

Avastin ska inte vara rutin vid ögonbruk

Socialstyrelsen har nu också tagit till orda när det gäller behandling av förändringar i gula fläcken. Det betydligt billigare preparatet Avastin är i nuläget inte något alternativ till Lucentis, anser myndigheten och hänvisar till Läkemedelsverkets synpunkter.

20 aug 2012, kl 17:29
0

Annons

Socialstyrelsen synpunkter är ett svar på en propå från Diabetesförbundet, som i början av året gjorde en anmäla enligt patientsäkerhetslagen. Något tillsynsärende har det dock inte blivit av att vissa landsting valt att behandla sina patienter med Avastin istället för Lucentis. Socialstyrelsen nöjer sig med att ansluta sig till Läkemedelsverkets synpunkter som kom tidigare i år. Myndigheten avrådde från användning av Avastin och ett av skälen är  att Avastin, som är godkänt som cancerläkemedel, inte finns i beredningar anpassade för behandling av ögonsjukdom. Läkemedelsverket påpekar också att säkerhetsdata för Avastin vid behandling av gula fläcken är bristfälliga men tyder på att det finns en ökad risk för ögoninflammationer.

Om Avastin används kräver Läkemedelsverket noggrann och strukturerad uppföljning. Men man kräver inte att det sker inom ramen för en nationell klinisk prövning, något gruppen för nya Läkemedelsterapier förordat.

– Vi hade tidigare gått ut med en förfrågan till landstingen om att delta i en sådan prövning, men i och med Läkemedelsverkets position så föll det projektet, säger Anders Hallberg, ordförande i NLT-gruppen.
– Så Lucentis är första handsalternativet. Men i de fall Avastin används har det inte utgått något förbud, utan det är upp till användande klinik att se till att uppföljningen är sådan att den duger för att följa upp säkerhet och effekt, säger Anders Hallberg.