Annons

Profilbild

David Finer

Läkemedelsverket backar i uppmärksammat ärende

Ni minns säkert debatten i fjol kring Läkemedelsverket, industrin och yttrandefriheten. I juni reagerade Läkemedelsverket mot en broschyr från Eli Lilly. I slutet av året beordrade verket företaget Boehringer Ingelheim vid hot om ett vite på 750 000 kronor att återkalla ett pressmeddelande om Pradaxa med hänvisning till att de brutit mot förbudet om läkemedelsreklam […]

Efterlyses: Nätkompetent apotekare

En svensk undersökning från 2010 av Olle Findahl visar att omkring hälften av befolkningen använder nätet för att söka hälsoinformation. Av nätanvändare informerar sig 65 procent om näthälsan, yngre mer än äldre, välutbildade mer än lågutbildade och kvinnor mer än män. De mest aktiva användarna är läkare och sjuksköterskor som söker hälsoinformation i jobbet. Därmed […]

Varför ger apotekspersonal så lite rådgivning

En medicin är en kemisk produkt plus information. Meningen står att läsa i en skrift om nationella läkemedelsprogram från WHO 2001. Men vad menas? Läkemedel fungerar väl oavsett, eller?Formuleringen är förstås medvetet polemisk. En retorisk käftsmäll där man skulle förvänta sig smekningar. Men forskningen om bristande följsamhet (detta olyckliga och laddade begrepp, där engelskans compliance/adherence […]

Dags att snacka samverkan med naturläkemedel

Det kanske låter alarmistiskt, men initierade bedömare som jag talat med håller med om att vi sitter på en tickande bomb som få verkar vilja höra. Jag syftar på risken för allvarliga interaktionshändelser mellan främst naturläkemedel (men också annan komplementär- och alternativmedicin, KAM) och »vanliga« läkemedel och andra så kallade skolmedicinska behandlingar.Enligt en undersökning år […]

Greys anatomy som folkbildare

Edutainment – en syntes av utbildning (education) och underhållning (entertainment) – är det svår-översatta namnet på en framgångsrik, evidens-baserad metod för hälsokommunikation.Konflikthantering, familjeplanering, vaccinationer, hiv/aids, jämställdhet mellan könen, kvinnomisshandel, barns rättigheter, nya odlingsmetoder och landminor är bara några av de många ämnen som sedan början av 1950-talet getts ökad genomslagskraft genom att införlivas i populära […]

Placoboeffekt stör studier

Tron kan inte bara göra att sockerpiller fungerar som läkemedel. Den tycks också förstärka effekten av aktiva substanser. Senare tids placeboforskning visar att många läkemedel bara fungerar när patienten vet att de får en tablett.