Åtta nya i VR-kommitté för behandlingsforskning
Foto: Istock

Åtta nya i VR-kommitté för behandlingsforskning

Professor Miia Kivipelto är ny ordförande i Vetenskaps-rådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

9 feb 2021, kl 09:44
0

Miia Kivipelto

Miia Kivipelto

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning för 2021 är utsedd. Kommittén består nu av åtta nya ledamöter tillsammans med fem omvalda.

Ny ordförande är Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Miia Kivipelto forskar om demenssjukdomar och hur de kan förebyggas.

Övriga nya i kommittén för klinisk behandlingsforskning är Anders Bjartell, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Annette Bruchfeld, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping, Mia von Euler, Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro, Clara Hellner, Region Stockholm, Magnus Janzon, Region Östergötland, Bertil Lindahl, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, samt Håkan Olausson, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

De fem omvalda är Claes Ahlm, Region Västerbotten, Anders Christensson, Region Skåne, Lisa Ekselius, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen, och Petri Olivius, Region Sörmland.

Kommittén utses av regionen och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Dess uppgift är att stödja kliniska behandlingsstudier som utgår från hälso- och sjukvårdens behov och väntas leda till snabb patient- och samhällsnytta. Kommittén fördelar forskningsmedel och följer upp och utvärderar forskning på området.