Annons

Åtta av tio vaccinerar sig mot HPV-virus

Den allmänna vaccinationen mot HPV-virus har nyligen börjat. Men redan
har omkring åtta av tio flickor som erbjudits vaccin valt att vaccinera
sig. Det visar en undersökning från Smittskyddsinstitutet.

31 maj 2012, kl 12:28
0

Annons

Efter en lång upphandling av ett nationellt vaccin började de allmänna vaccinationerna mot HPV komma igång under början av året. Nu visar en första rapport från en enkätundersökning från Smittskyddsinstitutet bland 175 skolor och 85 kommuner att vaccinationstäckningen är hög.

Undersökningen visar att över 80 procent av de kommuner och enskilda skolor som påbörjat vaccinering med HPV-vaccin rapporterar en vaccinationstäckning på 80-100 procent. Enligt Smittskyddsinstitutet indikerar det att totalt har omkring 80 procent av flickorna som erbjudits vaccin har vaccinerat sig. Vaccinationstäckningen i Norge och Danmark är mellan 70-90 procent.

– Det är glädjande att en så stor andel av flickorna väljer att vaccinera sig. Särskilt mot bakgrund av att tonåringar och unga vuxna är en grupp som är svår att nå med hälsobudskap. Samtidigt är det inte så förvånande eftersom vi har en tradition av hög anslutning till de nationella vaccinationsprogrammen, säger Johan Carlson, Smittskyddsinstitutets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

När vaccineringarna mot HPV-virus började förekom en hel del diskussioner på nätet kring vaccinets säkerhet. Men enligt myndigheten har drygt 120 000 flickor (340 000 doser) har redan på eget initiativ fått vaccinet i Sverige utan att några anmärkningsvärda biverkningar konstaterats. Fler än 30 miljoner flickor i världen har också fått vaccinet utan att några allvarliga biverkningar konstaterats, enligt Läkemedelsverket.