Annons

Att bromsa är inte detsamma som att bota

Anmäld: BiogenAnmälare: ScheringÄrende: AvonexÄrendenr: N643/03Utgång: Friad, ändrat utslag

19 sep 2003, kl 16:43
0

Schering anmälde Biogen för en patientskrift för Avonex, som IGM fällde. Biogen överklagade till NBL som gör en annan bedömning. Uttryck som ?bromsar sjukdomsförloppet? ska inte uppfattas som att läkemedlet stoppar eller botar en viss sjukdom, utan fördröjer den. Formuleringen ger därför inte den felaktiga bild som IGM menar.n