Astrazeneca ska spara mer

Astrazeneca utökar sitt besparingsprogram, vilket förväntas påverka 550 tjänster. Det framkom i bolagets helårsrapport.

6 feb 2014, kl 13:03
0

Astrazeneca presenterade sin helårsrapport på torsdagen. Under 2013 uppgick intäkterna till knappt 26 miljarder dollar, en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. Även rörelseresultatet och vinster per aktie för kärnverksamheten minskade, med 22 respektive 23 procent. Resultatet för året är i nivå med vad man förväntat sig och beror på att företaget förlorat patent för flera produkter.

Däremot har Astrazeneca nu elva nya molekylära substanser i fas III eller under registrering, vilket är nästan dubbelt så många som under 2012. Det finns även 19 substanser som eventuellt ska tas in i fas III-studier under de två kommande åren.

Astrazeneca räknar med att vinsten kommer att minska under 2014 på grund av ökad generisk konkurrens på flera storsäljare. Men man tror att intäkterna under 2017 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2013. 

I helårsrapporten framkommer det också att Astrazeneca utökar omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i mars 2013. Det ytterligare åtgärderna förväntas ge 1,1 miljarder dollar i besparingar och påverka 550 tjänster, främst i Sverige, USA och Storbritannien.

I början av veckan blev övertagandet av diabetesforskningen från Bristol-Myers Squibb också klart.