Annons

Astrazeneca missar giktmålet

Fel dos visade sig ha effekt i studie om gikt och Astrazeneca kan därför missa godkännanden i både EU och USA.

18 jun 2015, kl 08:47
0

Annons

Läkemedelskandidaten lesinurad nådde inte alla primära slutmålen i en fas III-studie som undersökte effekten mot gikt, enligt FierceBiotech.

När läkemedlet gavs i dosen 400 milligram och i kombination med febuxostat fick patienterna en signifikant sänkning av urinsyra jämfört med om patienterna bara fick febuxostat. Den högre dosen har däremot visat en koppling till biverkningar på njurarna.

Astrazeneca har ansökt om ett godkännande för både i USA som EU för att använda läkemedlet i den lägre dosen 200 milligram. Just den lägre dosen gav inte någon signifikant sänkning av urinsyra i den senaste studien vilket riskerar att stoppa läkemedelskandidaten från att nå marknaden.

Båda doserna resulterade i en total minskning tofusbildningar, giktknottror, men ingen dos gav en total reduktion av minst en tofusbildning, vilket var ett sekundärt studiemål.

Astrazeneca köpte lesinurad från Ardea Biosciences I mitten av juni 2012 för drygt 1,2 miljarder dollar.