Astrazeneca i samarbete om nytt antibiotikum

USA-baserade Forest Laboratories har slutit ett avtal med Astrazeneca
om att tillsammans utveckla och marknadsföra det antibakteriella
preparatet ceftarolin. Preparatet tillhör en ny variant av antibiotikum
som visat sig vara effektiv mot bland annat MRSA och viss typ av
lunginflammation.

13 aug 2009, kl 11:43
0

Annons

Ceftarolin är ett injicerbart antibiotikum som tillhör klassen cefalosporin. Forest Laboratories har haft rättigheterna till preparatet sedan 2007 och har utfört fyra stycken fas III-studier för behandling av komplicerade hudstrukturinfektioner, cSSSI, och bakteriell lunginflammation, CABP. Studierna har visat att ceftarolin har effekt mot både grampositiva bakterier, inklusive MRSA, och gramnegativa.

I en gemensam presskommentar meddelade Astrazenea och Forest Laboratories på onsdagen att de slutit ett avtal för att tillsammans fortsätta att utveckla och marknadsföra ceftarolin på alla marknader utanför USA, Kanada och Japan.

Forest uppger att de planerar att lämna in en registreringsansökan för ceftarolin i USA i slutet av det här året och Astrazeneca, som kommer att ha hand om utveckling, registrering och marknadsföring, att de väntar sig kunna lämna in en ansökan om marknadsgodkännande i slutet av 2010. Enligt avtalet kommer Astrazeneca att betala Forest en avgift men vilka summor det handlar om är inte känt.