Annons

Artig utfrågning om apoteksmarknaden

De flesta inbjudna talare på socialutskottets öppna utfrågning  ställde sig positiva till omregleringen. Men alla
passade också på att framföra sina käpphästar en sista gång
inför riksdagens representanter.

19 mar 2009, kl 15:43
0

Annons

Först ut på utfrågningen var Lars Henriksson, docent i handelsrätt, som fick reda ut om det finns lagligt utrymme att återinföra ett apoteksmonopol efter att det en gång försvunnit. Enligt hans tolkning av det EG-rättsliga ser han mycket små möjligheter för staten att återupprätta ett monopol efter att det en gång upphört, särskilt som grunderna för att ha det idag är svaga.

Många av talarna var frustrerade över de oklarheter som fortfarande finns kring prismodeller och handelsmarginal. TLV:s representant idag var juristen Leif Lundquist, men han gav inga besked utan meddelade bara vilka frågor det var som myndigheten höll på att arbeta med.

Läkemedelsverket, som fått ansvar för den oberoende informationen, tillstånd och tillsyn och den nationella apotekssymbolen, förklarade att deras arbete fortgick som planerat. Den 15 maj ska de presentera förslag på en nationell apotekssymbol till regeringen.
? Det ligger nära till hands att arbeta med det gröna kors som fungerar som apotekssymbol ute i Europa, sa verkets generaldirektör Christina Åkerman.

De olika representanter från läkemedelsindustrin som var på plats argumenterade utifrån sina perspektiv. Läkemedelsindustrins vd, Richard Bergström, menade att tiden för debatt var förbi och att det nu handlade om att samarbeta. Men han passade ändå på att återigen uttrycka industrins oro för att systemet med värdebaserad prissättning av läkemedel var hotat.

Nöjdast var Kenneth Nyblom från Föreningen för generiska läkemedel.
? När jag var här i en liknande utfrågning för ett år sedan var jag mycket orolig, nu vill jag tacka regeringen för att de lyssnade på vår kritik och bestämde sig för en transparent prismodell för generika, men de borde gjort så för alla läkemedel, sa han.

Desto mer kritisk var Mikael Magnusson, vd för Läkemedelshandlarna, den organisation som företräder parallellimportörer.  Så som regeringens förslag ser ut nu ska apoteksaktörerna få förhandla inköpspriset på de parallellimporterade läkemedlen. I praktiken innebär det, menar Mikael Magnusson, att hans medlemsföretag från och med juli ska förhandla direkt med apoteken. Men eftersom de inte vet vilka aktörerna kommer att vara hamnar företagen i en situation där Apoteket är deras enda förhandlingspart.
? De företag som Apoteket väljer bort kommer få svårt att klara sig. Tänker ni låta ett statligt monopol gå loss på privata företag? Jag har en uppmaning, och det är att skjuta upp datumet för när omregleringen av de receptbelagda läkemedlen sker, sa Mikael Magnusson.

De båda farmacevtiska fackförbunden var representerade och kritiserade att patientsäkerheten och kompetensen inte stått mer i fokus i omregleringen. Farmaciförbundets ordförande, Carina Jansson, var den enda talare som var uttryckligen negativ till omregleringen under dagens utfrågning. Sveriges Farmacevtförbunds ordförande Carin Svensson sa istället att de länge verkat för att monopolet ska bort. Hennes kritik handlade istället om att regeringen inte tillräckligt tar till vara på det intresse som finns för att starta egna apotek.

Konsumentverket, Konkurrensverket och Sveriges kommuner och landsting var också på plats och  sa att de tror att omregleringen kommer göra att det blir bättre för patienten.

Under själva frågestunden ställde oppositionspolitikerna framförallt frågor kring patientsäkerhet och kostnadskontrollen. Krister Örnfjäder (S), riksdagsledamot i näringsutskottet frågade om regeringen accepterar ökade kostnader för läkemedel. Svaret från Dan Ericsson, statssekreterare på finansdepartementet, var att nej, det tänker regeringen inte acceptera.

Allianspartiernas riksdagsledamöter ställde istället frågor om hur det påverkar de framtida aktörerna att oppositionen sagt att de ska backa reformen om de vinner nästa val.
? Det gör att många inte vågar satsa, svarade Laila Ibrahim Bengtsson, egenföretagare som var där som representant för Farmacevtföretagarna.

Sista ordet gick till Ylva Johansson (S), vice ordförande i socialutskottet, som beklagade att regeringen inte velat diskutera en blocköverskridande lösning.
? Det har gjort att vi hamnat i den olyckliga situationen att spelreglerna kommer bli helt annorlunda om det blir en socialdemokratisk valseger i nästa val, sa hon.

Inga representanter från Apoteket eller de andra apoteksaktörerna medverkade under dagens utfrågning.