Arrangemanget domineras av sidoaktiviteter

Anmäld: Schering-PloughAnmälare: IGMÄrende: Inbjudan till läkemedelsinformation och bowlingÄrendenr: W510/03Utfall: Fälld

16 jun 2003, kl 13:32
0

I ett initiativärende anmäler IGM Schering-Plough (SP) för deras inbjudan till läkemedelsinformation om antihistaminet desloratadin (Aerius) och steroiden mometasonfuruat (Elocon). Informationskvällen gick av stapeln på Kungsholmens Bowling i Stockholm.
Inbjudan är rubricerad med ?UPP TILL BEVIS?. Sen följer en beskrivning av den information som kommer att lämnas. Kvällen avslutas med bowling och efterföljande middag. SP hoppas kunna kora både den kunnigaste och den spelskickligaste kliniken/mottagningen.
IGM hänvisar till NBL-ärende 500/98 som framhåller att förmåner och kringarrangemang totalt sett inte får ha ett sådant värde, eller vara av sådan karaktär, att det ens kan ifrågasättas att dessa kan rubba den oberoende ställning som sjukvårdspersonalen och läkemedelsindustrin måste ha till varandra. I NBL-ärende 578/01 fälldes en bowlingaktivitet då den saknar varje sakligt samband med den läkemedelsinformation som skulle vara syftet med sammankomsten.
IGM avslutar anmälan med att konstatera att bowlingen, tillsammans med middagen, har fått en alldeles för framskjutande del i aktiviteten att detta inte kan anses stå i överensstämmelse med god sed.
SP svarar att man medger att arrangemanget kan bedömas som oförenligt med avtalets intentioner. Man har också lämnat nya instruktioner till den person som granskar företagets inbjudningar.
IGM finner att aktiviteten domineras av sidoaktiviteter som inte är förenligt med avtalets intention. Därför åläggs SP att betala en IGM-avgift om 60000 kr.