Apoteket, LFN och Lif skriver till regeringen om Cerla

Apoteket, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har nu sänt en skrivelse till regeringen där man argumenterar för ett nytt center för rationell läkemedelsanvändning.

20 okt 2003, kl 19:19
0

Enligt organisationerna behövs nya uppföljningsmöjligheter och en nationell kraftsamling för att få till stånd en bättre läkemedelsanvändning.

I skrivelsen skisseras därför hur befintliga resurser i samhället skall kunna sammanföras till ett Center för rationell läkemedelsanvändning (Cerla).

Ett antal faktorer har enligt Apoteket, LFN och Lif bidragit till att en satsning på ett nytt center är av särskild vikt idag. Bland dessa nämns överförandet av kostnadsansvaret för den öppna vårdens läkemedel till landstingen, förändringar inom förmånssystemet och inrättandet av LFN samt landstingens svåra ekonomiska situation.