Annons

Apoteket bryter mot lagen

När Apoteket ville anställa en apotekschef utan vare sig farmacevtisk kompetens eller erfarenhet satte Läkemedelsverket stopp. Apoteket driver sin linje och överklagar till länsrätten i Uppsala.

23 maj 2002, kl 23:26
0

Annons

I höstas ville Apoteket anställa en kvinna från Posten som apotekschef på sjukhusapoteket Björnen i Trollhättan. Att hon saknar både farmacevtisk utbildning och erfarenhet ansåg inte Apoteket vara något problem. Det gjorde däremot Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet.

? Det handlar om en person som inte har någon branscherfarenhet överhuvudtaget. Det fanns ingen möjlighet för oss att godkänna det, säger Erik Thorsell, chefsinspektör på Läkemedelsverket.

? Sedan var det ett otydligt ansvarsförhållande mellan de tre personerna i ledningen av apoteket ? en apotekschef, en farmacevtiskt ledningsansvarig och en platschef. Det accepterade vi inte.

Enligt Erik Thorsell kan det dock i vissa fall vara rimligt att ansvaret delas upp mellan en apotekschef och platschef.

? Men då måste fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter vara rimlig. Idealet vore att föreskriften följs till punkt och pricka.

Ska vara farmacevt

I den aktuella föreskriften LVFS 1998:4 (Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek) står det: ?Föreståndaren skall vara farmaceut?. Det är detta som Apoteket väljer att utmana när man nu driver ärendet till länsrätten i Uppsala.

? Vi har överklagat principen. Vi menar att vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och att Läkemedelsverket därför inte kan fatta beslut i ärendet, säger Carina Mohlin, affärsområdeschef på Apoteket Vård.

? Vi är inne i ett stort förändringsarbete inom Apoteket. I det läget behöver vi förändringsledare och ibland även inhämta kompetens från andra områden.

Enligt Carina Mohlin tolkar Apoteket författningen som föråldrad och baserad på sjukhusapotek som inte längre finns.

? Den är inte tillämpbar på dagens sjukhusapotek. När författningen skrevs handlade det om att landstingen skulle driva sjukhusapotek. Vi menar att vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsen istället.

Under tiden som ärendet pågår har den tilltänkta apotekschefen en administrativ befattning och alla beslut av farmacevtisk karaktär fattas av en föreståndare som är farmacevt.

Ideologisk kamp

Sveriges Farmacevtförbund, SFF, reagerade starkt mot Apotekets planer.

? Det här har stöd längst upp i toppen. Det är en ideologisk kamp som pågår, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör i SFF.

? Vår inställning är att chefen är farmacevt men att man avlastar personalledaransvaret och det administrativa. Ska man vara ute på avdelningar och prata med disputerade läkare måste man förstå vad man pratar om.

Flera som Läkemedelsvärlden har varit i kontakt med ser sin idealchef framför sig.

? För att leda ett sjukhusapotek är det väldigt bra om man är apotekare, helst disputerad. Den personen ska kunna integrera modern farmaci med att fungera som chef och ledare, säger Pål Stenberg, apotekschef på sjukhusapoteket MAS i Malmö.

? Jag tror att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har sakkunskaperna, säger Peter Persson, apotekschef på sjukhusapoteket på Huddinge Universitetssjukhus.

En anledning till problemet, som många fört fram, kan vara att Apoteket ofta har få sökande till chefstjänsterna.

? Det kan vara så eftersom yrket är kvinnodominerat och kvinnor i mindre utsträckning söker chefsbefattningar, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.

? Apoteket har också varit dåligt på att ta hand om och utveckla potentiella chefskandidater.

Personalen vågar inte prata

Enligt apoteksledningens representanter står personalen på apoteket Björnen bakom beslutet att driva ärendet till länsrätten. Men när Läkemedelsvärlden ställer frågan till personalen, eller de lokala fackliga representanterna, hänvisar alla till närmaste chef. Ingen vill uttala sig.

? Många hör av sig men ingen vågar säga något öppet. De är rädda för repressalier och det är ett problem, säger Lennart Axelsson.

Enligt honom är nackdelen att det bara finns ett företag där de kan jobba. De anställda är rädda att bli av med jobbet, hamna i dålig dager och knuffas åt sidan.

? Det är inte illojalt att ta strid för det man tror på, man visar ansvar mot sina patienter och sin verksamhet.

Lennart Axelsson tycker att Föreningen för sjukhusfarmaci, en sektion inom Apotekarsocieteten, borde kunna gå ut i föreningens namn.

? Vi har diskuterat frågan vid två styrelsemöten, säger föreningens ordförande, Astrid Forsström.

? Vi anser det mycket viktigt med professionell farmacevtisk kompetens på chefsbefattningar på sjukhusapoteken. Vi ser det som en förutsättning för att kunna utveckla vår del i den vårdintegrerade verksamheten. Naturligtvis är det också viktigt att vara en god ledare och kunna kombinera detta med goda sjukhusfarmacevtiska kunskaper. För framtiden är det viktigt att satsa på ledarutbildning så att chefsbefattningar fortsätter att vara en karriärväg för farmacevter.

Carina Mohlin blir förvånad när hon hör att anställda inte vågar säga vad de tycker.

? Det tycker jag låter oroväckande. Man måste alltid kunna säga sin åsikt utan att det ska innebära något för den enskilde personen. Jag strävar inte efter ett klimat där man inte kan säga vad man vill.

Enligt länsrätten i Uppsala kan ett beslut förhoppningsvis komma före midsommar.