Annons
Ytterligare begränsning för fluorokinoloner

Ytterligare begränsning för fluorokinoloner

Ge inte personer som har hjärtklaffsproblem antibiotika av typen fluorokinoloner, uppmanar tillverkarna.

30 okt 2020, kl 10:30
0

Annons

Antibiotika av typen fluorokinoloner fördubblar risken för hjärtklaffsinsufficiens jämfört med två andra typer av antibiotika (amoxicillin respektive azitromycin). Det visar en retrospektiv fall-kontroll-studie i USA som har publicerats av Journal of the American college of cardiology.

Dessutom förekommer ett flertal fallrapporter om medicinskt bekräftade fall av hjärtklaffsinsufficiens hos patienter som fått fluorokinoloner. Och laboratoriestudier har visat att fluorokinolonen ciprofloxacin kan orsaka bindvävsnedbrytning som kan kopplas till hjärtklaffssjukdom.

Nu gör de företag som marknadsför fluorokinoloner gemensam sak och avråder vården från att ge dessa antibiotika till personer med risk för klaffproblem. I ett brev till sjukvården informerar företagen om den nya forskningen och uppmanar till försiktighet.

Rekommendationen är att ge fluorokinoloner till patienter med risk för hjärtklaffsinsufficiens först efter noggrann nytta-/riskbedömning. Faktorer som kan öka risken för hjärtklaffsinsufficiens är enligt brevet bland annat ärftlig risk för sådan sjukdom, befintlig hjärtklaffssjukdom, vissa bindvävssjukdomar, högt blodtryck och ledgångsreumatism.

Företagen skriver också att vården ska informera patienter som får den aktuella antibiotikatypen om att omedelbart söka vård vid akut andnöd, hjärtklappning, eller om det uppstår ödem i nedre delen av kroppen. Även vid plötslig svår buk-, bröst- eller ryggsmärta bör patienten snabbt ta kontakt med vården.

Användningen av fluorokinoloner har redan tidigare begränsats på grund av andra allvarliga biverkningsrisker. Antibiotikatypen har visat sig öka risken för pulsåderbråck. Och 2018 rapporterade Läkemedelsvärlden att säkerhetskommittén PRAC vid EU:s läkemedelsmyndighet EMA kom med nya varningar. Det handlade då om ökad risk för funktionsnedsättande biverkningar som kan drabba muskler, senor och nervsystem.