Annons
Använder superdator i läkemedelsutveckling

Använder superdator i läkemedelsutveckling

Pfizer tar hjälp av superdatorn Watson för att hitta nya läkemedelskandidater inom immunonkologi.

2 dec 2016, kl 13:07
0

Annons

I superdatorn Watson, som numera finns specialanpassad för läkemedelsutveckling, finns data från 25 miljoner abstrakt i databasen Medline, mer än en miljon fulltextartiklar från medicinska vetenskapliga tidskrifter och data från fyra miljarder patienter.

Informationen processas utifrån olika frågeställningar och kan användas bland annat för att hitta nya mönster och kombinationer inom aktuellt område.

Läkemedelsföretaget Pfizer meddelar i ett pressmeddelande att man kommer att använda denna nya teknik för att snabba på läkemedelsutvecklingen inom området immunonkologi. Syftet är att hitta nya målmolekyler för läkemedel, nya kombinationsbehandlingar och nya sätt att göra urval av patienter.

– Det finns otroliga mängder data och litteratur tillgänglig inom detta komplexa område och genom att utnyttja avancerad teknik tror vi att vi kan hjälpa våra vetenskapliga experter att snabbare identifiera nya kombinationer av immunmodulerande substanser, säger Mikael Dolsten, global forsknings- och utvecklingschef på Pfizer i pressmeddelandet.

Beslutet att ta hjälp av Watson togs efter ett pilotförsök där superdatorn hittat en ny möjlig cancerbehandling, skriver First Word Pharma. Baserat på den information Watson getts gav datorn starka rekommendationer om en kombination av två läkemedel som en tänkbar cancerbehandling.

Pfizers egna forskare hade tidigare identifierat en liknande kombinationsbehandling, vilket ansågs utgöra ett kvitto på att Watson gjort en korrekt analys.

– Vi försöker nu validera dessa resultat i djurmodeller, sade Mikael Dolsten.

Forskarna kommer att använda Watson för storskalig dataanalys av både licensierad och publik data, liksom företagets egen patentskyddade information.