Annons

Använd apoteken mer systematiskt för att förbättra vården

Det är positivt att apoteksbranschen nu bjudits in för att delta i
arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin. Apoteken spelar en
viktig roll i att förverkliga de mål som finns för strategin, både genom
de läkemedelsexperter som bemannar apoteken och genom de nära
kundkontakter som sker dagligen på alla apotek. Apotekens ansvar och
möjlighet att påverka för en bättre läkemedelsanvändning är
underutnyttjad och bör lyftas fram tydligare.

4 feb 2011, kl 12:43
0

Den Nationella läkemedelsstrategin är ett välkommet initiativ för att komma tillrätta med de brister som finns i läkemedelsanvändningen. Problemen är välkända om än svåra att kvantifiera. Uppskattningsvis dör 3000 personer per år på grund av felaktig läkemedelsanvändning, mellan 6-16 procent av alla sjukhusinläggningar uppskattas bero på felaktig läkemedelsanvändning. Av dessa inläggningar beräknas 50 procent beror på att patienten, antingen tagit för mycket eller för lite av sitt läkemedel.
 
Kostnaderna för bristerna i läkemedelsanvändningen är mycket svåra att uppskatta, siffror som cirkulerat har hamnat på någonstans mellan 10-20 miljarder kronor per år. Att det finns avgörande vinster att göra genom en bättre läkemedelsanvändning är utom all tvivel.
 
Att miljön lyfts upp i den nationella läkemedelsstrategin är bra. Att kunderna på apotek idag inte har någon möjlighet att välja miljömärkta läkemedelsalternativ är märkligt. Fokus har legat på pris och effekt, helt rätt, men det finns ingen motsättning att införa miljöperspektivet på läkemedelsområdet. Miljöfrågorna har länge varit eftersatta inom läkemedelsområdet och det är dags att samtliga aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar mot en hållbar utveckling.
 
De närmsta åren står samhället inför stora utmaningar när det gäller hälso- och sjukvården. Andelen äldre i befolkningen kommer att öka, vi får allt bättre vårdmetoder, nya dyrare läkemedel med mera. Kostnader och resurser kommer inte att gå ihop med nuvarande modell. En del av lösningen kommer vara en förbättrad läkemedelsanvändning eftersom den bidrar till lägre kostnader för samhället och hälso- och sjukvården.
 
Genom åren har Apoteket AB tagit en rad initiativ och drivit projekt för att förbättra läkemedelsanvändningen: läkemedelsgenomgångar, läkemedelsprofiler, bokad rådgivning med mera. På den omreglerade apoteksmarknaden ser vi nu en försiktig utveckling av nya tjänster på apoteken, där bland annat följsamhetsprojekt är ett viktigt område. Vad detta kommer leda till vet vi inte idag, men vi kan anta att apoteksaktörerna kommer utveckla olika former av tjänster för att bygga lojalitet med kunderna.
 
På apoteken pågår dagligen en kvalitetssäkring av förskrivningen och en omfattande rådgivning till kunderna. I sina bästa stunder är apotekens bidrag till en bättre läkemedelsanvändning påtaglig och konkret och en viktig del av apoteksaktörernas service.
 
Apoteken har historiskt inte använts planerat och systematiskt av samhället för att förbättra läkemedelsanvändningen. Detta är ett misstag och en brist. Apoteken är vårdens förlängda arm. Vi möter de flesta av vårdens patienter fler gånger än vad vården gör. Vi har medarbetare med en stor kompetens inom läkemedelsområdet. Apoteken har en unik position mellan vård, läkemedelsindustri, myndigheter och patienten. Vi möter patienten vid apoteksdisken gång på gång på gång. Om man verkligen vill påverka människor finns en kommunikationskanal som är starkare än alla andra, det samtal som sker öga mot öga, det samtal som sker varje dag på apoteken. Vardagen på apotek är att arbeta med läkemedelsanvändning.
 
Den nationella läkemedelsstrategin ska nu ta steget från vision till konkreta åtgärder, och projekt. Här behövs apoteken eftersom vi har den nära kontakten med vårdens patienter. Vår vardag är konkret, vi ska få våra kunder att förstå vikten av att ta sitt läkemedel på rätt sätt vid rätt tidpunkt.
 
Samtidigt är inte apoteken en fristående aktör eller isolerad ö. Vi är en del av vården och vi vill arbeta tillsammans med den. Det är först då vi kommer att lyckas.

Johan Wallér
vd för Sveriges Apoteksförening