Annons

Antidepressiva kan försämra effekten av tamoxifen

Vissa antidepressiva läkemedel kan ge förändrade nivåer av läkemedlet tamoxifen i blodet. Det visar en studie som publiceras i januarinumret av Journal of the National Cancer Institute.

12 jan 2005, kl 12:39
0

Annons

Enligt studien kan interaktionen vara särskilt stor hos kvinnor med en särskild typ av genvariation. Forskarna menar att det är för tidigt att säga om interaktionen gör tamoxifen mindre effektivt vid behandling av bröstcancer liksom att man ännu inte kan rekommendera att göra ett genetiskt test för den mutation som identifierades i studien.

Men kvinnor som använder både tamoxifen och ett antidepressivt läkemedel kan tala med sin läkare om att eventuellt byta till ett SSRI som har mindre effekt på tamoxifen.
I studien ingick 80 kvinnor som nyligen hade börjat behandlas med tamoxifen för bröstcancer. Nivåer av tamoxifens nedbrytningsprodukt endoxifen mättes hos kvinnor som behandlades med olika SSRI. Enligt studien sänkte paroxetin och fluoxetin nivåerna av endoxifen mest medan venlafaxin gav den minsta sänkningen.