Annons

Annonsen saknar egentliga sakuppgifter

Anmäld: Boehringer Ingelheim
Anmälare: IGM
Ärende: Nylansering
Ärendenr: W780
Utgång: Fälld
Avgift: 100 000 kr

28 feb 2006, kl 14:43
0

Annons

Boehringer Ingelheims (BI) annons om en ny behandling har anmälts av IGM själv. Rubriken, ?Snart finns en effektivare behandling mot myrkrypningar i benen (RLS)?, innehåller inget läkemedelsnamn men det måste vara klart för läsaren att det rör sig om ett nytt läkemedel eller en ny indikation för ett befintligt läkemedel. Annonsen är därför en marknadsföring av en BI-produkt och därmed också ett exempel på prelansering i strid med artikel 2 i regelverket.
Enligt artikel 1 ska annonser innehålla meningsfulla och balanserade sakuppgifter avseende läkemedlets både positiva och negativa egenskaper. Enligt artikel 17 måste annonsen också uppfylla vissa minimikrav.
Genom bristen på egentliga sakuppgifter är annonsen snarare att anse som en intresseväckare. Därmed är den inte heller förenlig med den grundtanke som bär upp informationsreglerna – att förmedla meningsfulla, balanserade och relevanta sakuppgifter till läkarkåren.
I sitt svar beklagar BI rubrikens formulering, och medger att den kan tolkas felaktigt. BI meddelar samtidigt att alla annonser dras tillbaka.
IGM noterar också i sin bedömning att annonsen fått en omfattande spridning med stora annonser i sjukvårdens mest spridda tidskrifter. Därför är ärendet att betrakta som allvarligt.
Enligt IGM:s beslut strider annonsen mot artiklarna 1, 2 och 17 och IGM-avgiften sätts till 100 000 kronor.