Äldre multisjuka missköter ofta sin diabetes

Ju fler sjukdomar en person har förutom diabetes desto oftare prioriterar de andra tillstånd. Många äldre diabetiker vet inte om att deras sjukdom innebär en förhöjd risk för hjärtsjukdom och stroke. Det visar en amerikansk studie.
 

16 nov 2007, kl 13:04
0

Att ha flera allvarliga sjukdomar försvårar enligt studien äldre patienters möjlighet att sköta sin diabetes. Undersökningen visar också att sjukdomen missköts mest bland patienter med tillstånd som de inte tror har med diabetes att göra. I studien led 92 procent av de äldre diabetikerna av minst en annan allvarlig kronisk sjukdom och närmare hälften led av tre eller flera allvarliga sjukdomar förutom diabetes. Resultaten bekräftar enligt forskarna hur viktigt det är att behandla “hela” patienten.

Studien, som ska publiceras i decembernumret av Journal of General Internal Medicine, baseras på data från ett nationellt urval av närmare 2 000 personer med diabetes som var äldre än 55 år. Forskarna från University of Michigan Health System undersökte vilken inverkan en rad medicinska tillstånd hade på patienternas möjlighet att hantera sin diabetes. För hjärtsvikt fastställde de också hur svårighetsgraden av sjukdomen påverkade. Studien finansierades av National Instistute of Health.

Studien visar generellt att ju fler sjukdomar en person har förutom diabetes desto sämre anger de att de klarar av att sköta sin diabetes. Studien visar också att det har betydelse om patienten upplever att de andra sjukdomarna är relaterade till diabetes eller inte.
Konkurrerande krav av samtidiga kroniska sjukdomar kan göra att patienten negligerar de egenvårdande åtgärder som kan ha störst betydelse i långa loppet, hävdar forskarna. Om en person med diabetes också har artros eller andnöd av hjärtsvikt som inte är optimalt behandlade leder det till att personen låter bli fysisk aktivitet.
I studien var trettio procent av patienterna 55 till 64 år när studien startade och resten 65 år eller äldre. Av deltagarna var 53 procent kvinnor och en fjärdedel använde insulin. Totalt hade 39 procent minst ett tillstånd som kunde klassas som diabeteskomplikation beroende på mikrovaskulära orsaker som ger skador på nerver, ögon och njurar och 81 procent hade minst en makrovaskulär komplikation som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, stroke, TIA eller hjärtsvikt. Forskarna tittade också på tre sjukdomar som inte kan kopplas till diabetes och där hade tio procent lungsjukdom, 14 procent cancer och 55 procent artros.

Läkare måste stötta diabetespatienter som har andra kroniska sjukdomar för att egenvården i hemmet ska fungera, menar forskarna. Det innebär att ta sina läkemedel rätt, undersöka sockervärdet regelbundet, motionera, använda rätt kost samt att undersöka fötter och sår som inte läker. Forskarna påpekar att det kan vara minst lika viktigt att hjälpa patienterna att ta hand om andra kroniska sjukdomar.

Enligt Peter Fors, överläkare på Medicinkliniken vid Alingsås Lasarett, som skrivit Diabeteshandboken, finns förvånansvärt lite skrivet och studerat om prognos och behandlingseffekter av diabetes, högt blodtryck och blodfetter för den äldre befolkningen. De nationella riktlinjerna för diabetesvård utgår i första hand från uppgiften att förebygga senkomplikationer för en ung och medelålders befolkning.
? Problem som hör till det naturliga åldrandet, kort förväntad livslängd och polyfarmaci berörs överhuvud taget inte, säger han.
? Behandlingen för den äldre diabetespatienten måste i större utsträckning inriktas på symtombehandling, nutrition och bättre livskvalitet och mindre på att förebygga sena diabeteskomplikationer.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng