Annons

Åldersgräns för att köpa receptfritt

Det blir en 18-årsgräns för att köpa receptfria läkemedel i
handeln, och i princip blir det de läkemedel som idag säljs av ombuden
som ska få säljas i dagligvaruhandeln efter omregleringen. De beskeden
ger socialminister Göran Hägglund idag.

20 feb 2009, kl 11:11
0

Annons

Tidsplanen att receptfria läkemedel ska få säljas i handeln från och med den 1 november i år ligger fast och lagförslaget kring exakt hur är på gång, det skriver Göran Hägglund på DN debatt idag.

Han ger där också ett antal besked kring den nya OTC-marknaden. Många av de förslag som presenterades av utredaren Lars Reje förra våren ligger kvar. Det blir en åldersgräns på 18 år för att få köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln, en fråga som splittrat remissinstanserna.

Det blir Läkemedelsverket som ska bestämma vilka läkemedel som blir aktuella, men regeringen tänker sätta ramarna i sitt lagförslag. I princip, skriver Göran Hägglund, är det de läkemedel som idag säljs av apoteksombuden som kommer att bli aktuella för dagligvaruhandeln.

Precis som Reje föreslog ska också läkemedlen förvaras åtskild från övriga varor i butiken och under uppsikt av personal. Regeringen kommer inte heller ställa något krav på handlarna att ha något särskilt bassortiment av läkemedel, utan det blir upp till den enskilda handlaren vilka läkemedel som ska säljas i butiken. Precis som för nikontinläkemedlen kommer handlaren inte behöva något särskilt tillstånd, det räcker att de anmäler sin försäljning till Läkemedelsverket.

I debattinlägget kommenterar också Göran Hägglund ytterligare en gång uppgifterna om den schablonmässiga sänkningen på de receptbelagda läkemedlen. ?Var uppgiften om en generell prissänkning kommer ifrån är oklart. Men det är inte från något dokument, uppdrag eller förslag som regeringen tagit fram eller diskuterat.?