Annons

Alarmerande viktökning efter antipsykotisk behandling

En stor majoritet av deltagarna i en framåtblickande studie av patienter med behandlad psykossjukdom uppvisar enligt preliminära resultat klinisk övervikt.

23 maj 2005, kl 17:51
0

Studien, som leds av överläkare Urban Ösby med flera vid Karolinska institutet, inleddes i januari, men redan idag presenteras de första resultaten vid en internationell psykiatrikonferens.

Av de 102 först rekryterade patienterna har 50 procent av männen och 60 procent av kvinnorna ökat i vikt med mer än tio kilo efter att de påbörjat antipsykotisk behandling. 82 procent av männen och 62 procent av kvinnorna i studiegruppen är överviktiga.

Studiens syfte är att utreda metabola risker hos patienter med långvarig psykossjukdom, som kan ha att göra med läkemedelsbehandling, livsstilsfaktorer eller genetiska faktorer.