Aknemedel inte orsaken till självmord

Personer som lider av svår akne löper en högre risk att begå självmord
än andra. Men sambandet beror inte på det omdiskuterade läkemedlet
isotretinoin menar svenska forskare.

12 nov 2010, kl 12:35
0

Tidigare studier har pekat mot att personer som behandlas med akneläkemedel med isotretinoin skulle löpa en ökad risk för depression och självmord. Men enligt en nyligen publicerad studie som utförts av svenska forskare finns det inget sådant samband. Däremot kan svår akne i sig innebära en ökad risk för självmord enligt resultatet.

Det är forskare vid Läkemedelsverket och Karolinska institutet som samkört data från slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret med data om omkring 6000 personer som behandlats med isotretinoin under 1980-talet.

Deras slutsats är att personer som har en mycket svår form av akne har en ökad risk att begå självmord. Men risken var ökad redan innan behandling med läkemedlet startade.
– Det saknas alltså bevis för att isotretinoin skulle medföra en förhöjd risk för självmordsförsök på populationsnivån. Istället visar våra resultat på behovet att följa upp patienter med mycket svår acne avseende den psykiska hälsan, oavsett om de behandlas med isotretinoin eller inte, säger Anders Sundström, läkemedelsepidemiolog som lett studien vid Karolinska institutet.

Isotretinoin marknadsförs som Roaccutan i Sverige och får bara förskrivas av hudläkare med särskild licens från Läkemedelsverket, eftersom det är mycket hög risk för missbildningar hos foster vars mödrar tagit det under graviditeten.