Annons

90 miljoner till omregleringen

Regeringen föreslår i sin budgetproposition att drygt 92 miljoner kronor avsätts för omregleringen av apoteksmarknaden under 2009.

22 sep 2008, kl 18:04
0

Annons

Det är pengar till myndigheter som får ta över arbetsuppgifter som Apoteket AB tidigare ansvarat för, till exempel Giftinformationscentralens arbete och den läkemedelsoberoende informationen.

Även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV behöver mer pengar i och med utökade arbetsuppgifter, 2008 har TLV fått 58 miljoner, nästa år är regeringens förslag 80 miljoner.

Bidraget till psykiatrin
ska enligt budgetförslaget bli 893 miljoner de kommande tre åren, en ökning med 300 miljoner jämfört med i år.
Regeringens budgetförslag till läkemedelsförmånerna är 21 600 miljoner kronor för 2009 och beräknat till 21 800 kronor 2010