4 MINUTER MED?

Carola Lemne, vd på Danderyds sjukhus AB. Tidigare har hon varit klinisk forskningschef och chefsstrateg på Pharmacia, ett företag som enligt Dagens Industri i praktiken utplånats efter fusionen med amerikanska Pfizer.

17 okt 2003, kl 15:16
0

Annons

Stämmer bilden som Dagens Industri förmedlat?

? Historiebeskrivningen är inte riktigt korrekt, nedmonteringen av Pharmacia i Sverige startade långt innan Pfizer köpte företaget. Vad som hänt nu är att trenden accentueras av att man funderar på att sälja en del kvarvarande verksamhet som till exempel Pharmacia Diagnostics. Men det gjorde man redan tidigare.

Vad betyder Pharmacias undergång för svensk läkemedelsindustri?

? En aspekt är att den svenska läkemedelsindustrin de facto reducerats med en mycket stor andel redan i och med mergern mellan Pharmacia och Upjohn. Företaget upphörde då att vara svenskt och i och med det flyttade en stor del av både inflytande och intäkter ut ur landet. En förlust för svenskt näringsliv och samhälle.

En annan aspekt är att nedmonteringen av verksamheten i Sverige ledde till att det plötsligt på marknaden fanns ett stort antal kompetenta läkemedelspersoner. Detta har varit en möjlighet för den växande biotech-industrin i Sverige att i relativt stor skala få tillgång till ett kunnande som traditionellt annars mest återfinns inom ?big pharma?. Men det är rimligen en övergående effekt.

På totalen finns det dock betydligt färre jobb kvar där hög kompetens inom läkemedelsutvecklingsområdet kan byggas.

Var ?sagan Pharmacias? slut oundvikligt?

? Nej, det tror jag inte! Varför det gick som det gick vore värt en egen berättelse en dag, om inte annat för att försöka undvika att liknande saker händer i andra framtida företagsfusioner och uppköp.