Annons

4 minuter med?

före detta chef för Riksförsäkringsverkets enhet för läkemedelsfrågor. Avdelningen, som bland annat via förhandlingar med industrin fastställde priserna på läkemedel, gick i graven den 1 oktober när prisfrågorna flyttades från RFV till den nya Läkemedelsförmånsnämnden.

27 okt 2002, kl 00:00
0

Vad gör du nu för tiden?
– Jag arbetar numera i verksledningsstaben på Riksförsäkringsverket under generaldirektör Anna Hedborg och överdirektör Ingrid Petersson. Mina arbetsuppgifter är i huvudsak strategiska. Jag jobbar bland annat med socialförsäkringsvärderingar och en omvärldsanalys som skall vidarebefordras i organisationen.

Blev du erbjuden jobb på Läkemedelsförmånsnämnden?
– Ja, men jag tackade nej av två anledningar. Dels ville jag pröva något nytt efter att ha arbetat i tio år med läkemedelsfrågor. Sedan är det nog bra att undvika en gammal chef på en ny myndighet.

Saknar du läkemedelsfrågorna?
– Ja, faktiskt. Fast det gäller nog generellt när man byter arbetsuppgifter från något man trivts med. Jag jobbade ju länge med läkemedelsfrågorna och lärde känna mycket folk inom området. Förhoppningsvis kan jag få någon ingång till läkemedelsfältet i mitt nuvarande arbete. Dessutom var det blandade känslor inför att stiga av chefspositionen.

Hur reagerade du på det priskrig som utbröt inför generikareformen?
– Det blev fler sänkningar än vad jag trodde på förhand. Jag trodde inte alla skulle agera aktivt på det sätt som de gjorde. Det är ännu oklart om det här håller i sig på längre sikt, det blir mycket viktigt att utvärdera effekterna av reformen.