15 viktiga prioriteringar enligt Farmaciförbundet
Carina Jansson, ordförande för Farmaciförbundet.

15 viktiga prioriteringar enligt Farmaciförbundet

Socialdepartementets arbete med en nationell läkemedelsstrategi handlar mycket om att välja vad som ska prioriteras. En nationell läkemedels strategi borde som grundläggande utgångspunkt ha
att alla människor som vistas  i Sverige ska ha  rätt till den medicin
de behöver och hjälp att använda den på rätt sätt oavsett storlek på
plånbok eller beroende av var man bor.

11 feb 2011, kl 13:15
0

Tillgänglighet får inte begränsas till att mätas i antal apotek per innevånare utan är ett mycket vidare begrepp. Tillgänglighet till de läkemedel man behöver ska inte styras av vilket landsting man bor i, vilken apoteksägare man har närmast eller om varan lagerhålls just där.  För en säker och trygg läkemedelsanvändning oavsett om det gäller förskrivna, receptfria eller naturläkemedel ska människor få en opartisk och högkvalitativ rådgivning av kompetent personal. Receptfria läkemedel ute i handeln ska inte få säljas utan tillståndsprövning. Läkemedelsverket bör tillföras resurser och utveckla en starkare roll för att uppnå en seriös tillsyn av försäljningen ute i handeln med farmacevtisk kompetens.

Läkemedelsterapi oavsett om det sker genom förskrivning eller egenvård ska uppfylla kraven om en jämlik vård på lika villkor. Farmaciförbundets medlemmar oavsett om det är experter på egenvårdsrådgivning, som apotekstekniker eller experter på receptbelagda läkemedel, som apotekare och receptarier, har det gemensamt att de står mitt i vardagen och möter läkemedelskonsumenten och vården varje dag. Den samlade bilden idag hos våra medlemmar är att det behövs ett antal åtgärder för att kunna garantera en trygg och säker läkemedelsförsörjning där läkemedelsanvändningen sätts i centrum.    
 

 • Upprätta ett nationellt register (sekretesskyddat) över lagerhållna produkter så att apotekspersonalen snabbt kan se var medicinen finns och läkemedelskonsumenterna få den medicin .

 • Utvidga den oberoende nationella läkemedelsupplysningen inom Läkemedelsverket till dygnetruntservice med tillgång till samtliga register för att kunna ge en optimal och kvalitetssäkrad information och rådgivning.

 • Inrätta en nationell kompetensplattform så att apotekspersonalen kan hålla sig ajour inom läkemedelsområdet, med t ex Läkemedelsverket, ASAB som huvudman. Personalens kompetens är läkemedelskonsumenternas trygghet.

 • Tillhandahåll ett gemensamt kreditsystem så läkemedelskonsumenten inte behöver kreditprövas hos varje företag. Kreditgodkännandet ska tillåta skulder och därmed uppfylla tillgänglighet till läkemedel av sociala skäl, som var grunden för införande i tidigare apotekssystem. Eventuella kreditförluster bör över ett maxbelopp garanteras av staten.

 • Inför rätt till årliga läkemedelsgenomgångar för alla inom ramen för högkostnadsskyddet

 • Inför en patientgaranti där alla har rätt att få de läkemedel man behöver, även dyra nya läkemedel och särläkemedel.

 • Börja arbetet med att upprätta ett nationellt receptexpeditionsstöd gemensamt för alla aktörer .

 • Den nationella läkemedelsstrategin bör ha som huvudmål att Sverige ska bli världsledande på läkemedelsanvändning och arbeta fram en modell för hur ökade resurser för forskning kring detta ska kunna finansieras och genomföras.

 • Föreslå att TLV vid prövningen av vilka läkemedel som ska ingå i förmånen, inte endast ser till kostnadseffektivitet utan, har bedömningskriterier som dels stödjer snabbt införande av nya även dyra läkemedel inklusive särläkemedel och dels stödjer läkemedel som tillverkas med hänsyn till miljö.

 • Forma ett tvingande regelverk för gemensamt IT-system för vården och apoteksverksamheten med hög kvalitet och säkerhet

 • Att reglerna för god tillverkningssed inkluderar krav på miljöhänsyn samt att Läkemedelsverket a vid godkännande av läkemedel också ska väga in miljöeffekter

 • Särskild satsning för att Sverige återigen ska bli världsledande i att forska fram bättre och miljövänliga läkemedel

 • Garantera fortsatt staligt ansvar för APL, DOS och Apoteksombudsverksamheten samt behåll Apoteket AB i stalig ägo

 • Skapa styrmedel för etablering av apoteksverksamhet så att även i glesbygden har tillgång till en apoteksverksamhet med kompetent personal

 • Läkemedelsansvarig ska ha hög kompetens och kan vara såväl apotekare som receptarier   

Carina Jansson
Ordförande
Farmaciförbundet

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng