Nyheter

LmV har sommaruppehåll

Läkemedelsvärlden.se har tagit sommaruppehåll och är tillbaka igen vecka 32.

Antroposofbeslut och Macchiariniskandal

I elfte timmen kom regeringen med beslut om framtiden för antroposofmedlen. Årets första sex månader har också präglats av Macchiariniskandalen, vaccinupphandling och zikavirus.

Kostnadseffektivt med trombektomi

Behandling med trombektomi vid akut stroke är hälsoekonomiskt försvarbart enligt TLV.

Narkolepsisymtom vanligast inom ett år

De flesta som har vaccinerats med Pandemrix och drabbats av narkolepsi insjuknar inom ett år efter vaccineringen.

Minskning av bensodiazepiner till barn

Förskrivningen av narkotikaklassade sömnmedel till barn har minskat de tio senaste åren, visar siffror från Socialstyrelsen.

Bekräftat: SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting, SLL, förlänger inte avtalet för rehabilitering med Vidarkliniken. Det har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat.

Wikström om beslutet: "Bästa vägen framåt."

”Vi har tagit intryck av remissinstansernas synpunkter”, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström med anledning av antroposofbeslutet.

Ingen särbehandling för antroposofmedel

UPPDATERAD. Regeringen tar bort möjligheten till dispens för antroposofmedel från och med 2018. "Vi är glada över dagens beslut", säger representant för Vidarkliniken.

SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting säger sannolikt upp avtalet med Vidarkliniken efter granskning som visat allvarliga brister.

Delade meningar om inhalationsråd på apotek

Ska apoteken ta en större roll i rådgivningen till astma och kol-patienter? Ja tycker Sveriges Farmaceuter. Nej tycker vården. Kanske tycker apoteksutredaren Åsa Kullgren.

Sidor