Nyheter

"Tänk både fritt och rätt"

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, bloggar om vikten av att metoderna som ska mäta samverkan inte missgynnar grundforskningen.

"Det blir en tävling mellan huvudstäder"

Regeringen kommer nu att jobba aktivt för att försöka få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige, närmare bestämt Stockholm Uppsala-regionen. Formellt beslut fattas vid regeringsmötet i dag torsdag.

Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler svenska forskningsprojekt än någonsin har under året nått så långt att de testas i klinisk miljö på människor. Slutsiffran för 2016 är 144 forskningsprojekt. Året innan var siffran 107.

Stråldos kan halveras med ny forskning från Uppsala

I framtiden kommer undersökningar för tidig diagnostisering av demens kunna innehålla mindre farlig strålning, visar en ny avhandling som läggs fram idag.

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Behandlingen med läkemedlet Tagrisso ledde till en förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling. Astrazeneca presenterade idag resultat från sin studie AURA3.

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.

Få verkar ta för mycket paracetamol

En webbaserad enkätstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Health Policy har undersökt hur, var och varför svenskar köper paracetamol. Av de svaranden rapporterade endast 0,5 procent att de tog en daglig dos som översteg den rekommenderade maxdosen.

Lovande resultat för ovanlig sjukdom

En framgångsrik fas II-studie har gjorts för att hitta en ny behandling av Wilsons sjukdom. Målet om sänkta kopparnivåer uppnåddes och patienternas hälsotillstånd förbättrades.

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

Sen det första läkemedlet mot fetma kom, har den stora majoriteten av preparat dragits tillbaka från marknaden på grund av allvarliga biverkningar.

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.

Sidor