Nyheter

Narkolepsisymtom vanligast inom ett år

De flesta som har vaccinerats med Pandemrix och drabbats av narkolepsi insjuknar inom ett år efter vaccineringen.

Minskning av bensodiazepiner till barn

Förskrivningen av narkotikaklassade sömnmedel till barn har minskat de tio senaste åren, visar siffror från Socialstyrelsen.

Bekräftat: SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting, SLL, förlänger inte avtalet för rehabilitering med Vidarkliniken. Det har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat.

Wikström om beslutet: "Bästa vägen framåt."

”Vi har tagit intryck av remissinstansernas synpunkter”, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström med anledning av antroposofbeslutet.

Ingen särbehandling för antroposofmedel

UPPDATERAD. Regeringen tar bort möjligheten till dispens för antroposofmedel från och med 2018. "Vi är glada över dagens beslut", säger representant för Vidarkliniken.

SLL bryter med Vidarkliniken

Stockholms läns landsting säger sannolikt upp avtalet med Vidarkliniken efter granskning som visat allvarliga brister.

Delade meningar om inhalationsråd på apotek

Ska apoteken ta en större roll i rådgivningen till astma och kol-patienter? Ja tycker Sveriges Farmaceuter. Nej tycker vården. Kanske tycker apoteksutredaren Åsa Kullgren.

Ny cellbaserad terapi rekommenderas

En ny cellterapi för patienter med hög risk för blodcancer rekommenderas av CHMP tillsammans med fem andra nya läkemedel.

Var det så man ville ha det med omregleringen?

INSPEL. Hyllor med mascara, nötter och choklad - när apotekens seriösa ambitioner trängs undan riskeras trovärdigheten, skriver Leif H Eklund.

TLV utvärderar nya glukosmätare

Efterfrågan på nya kontinuerliga glukosmätare utmanar landstingens budgetar. I ett pilotprojekt ska TLV därför göra en hälsoekonomisk utvärdering av de medicintekniska produkterna.

Sidor