Antidot mot Pradaxa godkänd i EU

Läkemedlet Praxbind, idarucizumab, godkänns av EMA som antidot mot det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa.
3 december 2015, klockan 11:11

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt Praxbind. Läkemedlet används för att snabbt avbryta Pradaxas, dabigatran, antikoagulerande effekt. Exempelvis inför akut kirurgi eller vid livshotande blödningar.

Godkännandet baseras på tre huvudstudier som visat att läkemedlet är effektivt när det gäller att neutralisera Pradaxas effekter samt att verkan är snabb, fullständig och ihållande.

Praxbind verkar genom att kraftigt binda till dabigatran som är det blodförtunnande Pradaxas aktiva substans. I och med det avbryts snabbt den antikoagulernade effekten.

Hittills har inga biverkningar kopplats till läkemedlet och EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, anser att nyttan med Praxbind är större än riskerna.

Läkemedlet som företaget Boehringer Ingelheim står bakom finns som injektions- eller infusionsvätska och ges som dropp i en ven.

Andra artiklar inom samma ämne