Annons

Yngre kvinnor rapporterar flest biverkningar

Sedan några år tillbaka kan allmänheten rapportera in upplevda biverkningar till Läkemedelsverket. Men få gör det. Knappt 600 rapporter har Läkemedelsverket fått in under 2011. De flesta från kvinnor mellan 20 och 60 år.

24 apr 2012, kl 14:13
0

Annons

Det är första gången på flera år som Läkemedelsverket redovisar några uppgifter om allmänhetens rapportering. De inkomna rapporterna från förra året domineras helt av kvinnor som står för två tredjedelar av 597 inkomna rapporterna. Totalt är det också yngre vuxna som står för rapporterna, trots att den gruppen i praktiken står för en mindre andel av läkemedelsanvändningen.

Flest rapporter handlar
om biverkningar av vacciner mot virusinfektioner knappt 25 procent. En stor andel utgörs också av medel som påverkar nervsystemet.
Bland läkemedlen är Pandemrix det fortsatt vanligaste läkemedlet där allmänheten rapporterat in, 21 procent.

Av de 597 konsumentrapporterna
klassas 297 som allvarliga och lika många som inte allvarliga. För tre av rapporterna var utgången så allvarlig att den lett till dödsfall och det kan inte uteslutas att orsaken berodde på läkemedlets biverkan.

Antalet inrapporterade
biverkningar från sjukvården ligger på samma nivå som tidigare år, 4919 stycken. Majoriteten kom från läkare, 86 procent. Sedan sjuksköterskor 2006 fick möjlighet att själva rapportera in biverkningar har andelen sjunkit konstant. Första året 2006 kom 1712 rapporter från sjuksköterskor, i år var de 638 stycken.
Som vanligt ligger det blodförtunnande läkemedlet Waran i topp med 153 rapporter, därefter Pandemrix. TNF-hämmarna Remicade och Enbrel tillhör också läkemedlen i topp. De tillhör en grupp som Läkemedelsverket kallar intensifierad spontanrapportering, eftersom de ingår i ett särskilt projekt vars mål är att registrera samtliga allvarliga biverkningar.
Från och med i sommar får alla EU-medborgare rätt att rapportera in misstänkta biverkningar.