Annons
Fem frågor till Kristina Levan, projektledare för ATMP-centrum i Västra Götaland.
”Vill samla all erfarenhet på ett och samma ställe”
Kristina Levan.

”Vill samla all erfarenhet på ett och samma ställe”

Ett ATMP-centrum ska stötta utvecklingen av avancerade terapier inom vården, säger Kristina Levan.

9 dec 2021, kl 09:04
0

Annons

På allt fler platser i Sverige växer så kallade ATMP-centra fram inom hälso- och sjukvården. ATMP står för Advanced therapy medicinal product och handlar om cell- och genterapier samt modifierade vävnadstekniska produkter. Syftet är att dessa centra ska bidra med stöd och kunskap kring utveckling av läkemedel för avancerad terapi. Läkemedelsvärlden ställde fem frågor till Kristina Levan som är projektledare för ATMP-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vad är ett ATMP-centrum?

– Det finns ännu ingen checklista för hur ett ATMP-centrum exakt ska se ut utan det byggs upp efter det behov som finns på det specifika sjukhuset. Inom Vinnovasatsningen ”Sverige ledande 2030 inom avancerade terapier” arbetar man med att ta fram en gemensam målbild av ett ATMP-centrum. Den ska kunna fungera som ett stöd för regionerna under uppbyggnaden av respektive centrum.

– Ett ATMP-centrum ska fungera som en kontaktpunkt för företag som utvecklar och marknadsför ATMP. Det ska också vara ett koordinerande stöd till de olika verksamheter inom sjukvården som är involverade i den här typen av behandlingar. Centret ska även  förbättra förutsättningarna för att patienterna ska få tillgång till de här behandlingarna i Sverige till exempel genom kliniska prövningar av ATMP.

Varför behövs de?

– Syftet är att samla all erfarenhet och kompetens om avancerade terapier på ett och samma ställe på sjukhuset. Vi ser en poäng i att man inom vården har en samordning kring information för att på ett lätt sätt tydliggöra vilka behandlingar som är tillgängliga. Det handlar än så länge om väldigt små patientgrupper och vi behöver veta hur vi ska göra för att informationen ska nå dem. Vi behöver också se över kompetensen inom området. Behöver vi utbilda fler personer inom området?

Hur har ni arbetat i Västra Götaland?

– På Sahlgrenska universitetssjukhuset har vi ett beredningsråd som är en grupp av sakkunniga inom fältet. Det tar emot förfrågningar om kliniska prövningar med ATMP. Rådet ser bland annat över vilka verksamheter som berörs av prövningen för att säkerställa att kompetens och resurser finns på sjukhuset. Även marknadsgodkända läkemedel som är ATMP behöver gå via beredningsrådet för att på samma sätt förbereda vårdens verksamheter för den nya terapin med allt vad det innebär. Rådet kan även fungera som en grupp där man kan diskutera andra utmaningar kring införandet av ATMP.

– Vi driver aktuella frågor lokalt genom att ge sjukhusledningen underlag för att de ska kunna fatta nödvändiga beslut. Inom Vinnovasatningen har vi precis påbörjat ett nationellt samarbete där vi aktivt arbetar med att bygga samverkan genom att representanter från de olika centras som etableras får ett mötesforum. Det är få människor som arbetar med det här och därför är det väldigt viktigt att samarbeta över hela landet.

Hur långt har ni kommit?

– Våren 2020 fattades ett beslut om att etablera ATMP-centret. Vi har kommit en bit på väg men det är många olika delar som behöver falla på plats. Beslutet öppnande väldigt många dörrar och gav en tydlighet om att man bestämt sig för att det här är ett viktigt område och att man ser att det är framtiden.

– På Sahlgrenska har man också bestämt att ATMP-centret ska ligga under verksamhetsområde läkemedel och sjukhusledningen satsar även pengar på området från och med 2022. Det är också ett stort steg att man är beredd att finansiera och att man ser att det finns ett behov. Innan har det främst varit externa projektpengar som har gått till detta arbete.

Kommer det att bli en rättvis fördelning av dessa centra över landet?

– Det är självklart jätteviktigt att patienter över hela landet ska ha en rättvis tillgång till behandlingarna. Men centren kommer troligtvis inte att finnas på alla sjukhus, utan, i alla fall till en början, på universitetssjukhusen. Jag ser inte heller att alla behandlingar kommer behöva finnas på alla sjukhus. Vi ser framför oss att vi kan hitta ett sätt vid införandet som fokuserar på ett par olika ställen beroende på hur avancerad administreringen är. Men det är viktigt att vi gör det så kostnadseffektivt, patientssäkert och jämlikt som möjligt.