Vill klassa ebola som samhällsfarlig

Socialstyrelsen vill skärpa klassifikationen av ebola till att räknas som en samhällsfarlig sjukdom.

21 Okt 2014, kl 16:30
0

Ju större hot mot befolkningens hälsa som ett utbrott av en sjukdom kan innebära, desto strängare åtgärder får man ta till. Infektioner med ebola har hittills klassats tillsammans med andra hemorragiska febrar som en allmänfarlig sjukdom.

Nu bedömer Socialstyrelsen att det finns ett behov av extraordinära smittskyddsåtgärder som kan sättas in när det gäller risker förknippade med ebola. Myndigheten har därför begärt av regeringen att klassifikationen för ebola ska ändras och vill att sjukdomen ska räknas som samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen 2004:168.
– Vi hanterar ärendet skyndsamt, säger Anders Klahr på socialdepartementet.
Han berättar att regeringen kan skynda på en lagstiftning genom ett bemyndigande i smittskyddslagen men ett sådant beslut finns ännu inte.

Vid den tidigare klassifikationen allmänfarlig sjukdom kan patienter få individuellt utformade förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följer reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i länsrätten. Däremot kan ingen testas mot sin vilja. Som samhällsfarlig sjukdom kan personer tvingas gå igenom hälsokontroller vid till exempel inresa till landet. Man kan sätta in extraordinära skyddsåtgärder som möjligheten att hålla personer med misstänkt smitta i karantän eller att spärra av ett geografiskt område för att hindra smittspridning.

Bara två andra sjukdomar klassas som samhällsfarliga i Sverige, sars och smittkoppor.

Regeringen beslutade redan den 23 oktober att klassa ebola som en samhällsfarlig sjukdom.

Ändrad den 24 oktober kl 09:24