Annons

Varningar och begränsningar saknas

Anmäld: Antula
Anmälare: IGM
Ärende: Eeze
Ärendenr: W795
Utgång: Fälld
Avgift: 0 kr, ej medl Lif

19 jun 2006, kl 16:04
0

Antula har anmälts för sin TV-reklam och hemsida för det receptfria migränläkemedlet Eeze (diklofenakkalium). IGM menar att Eeze marknadsförs reservationslöst och generaliserande, och att det påstås vara lika bra mot smärta som andra receptbelagda migränmediciner utan att någon referenssubstans nämns. Enligt IGM:s kännedom finns inga jämförande studier mellan Eeze och alla dessa. Därför strider informationen mot artiklarna 4 och 12.1. Vidare framgår det inte att Eeze innehåller substansen diklofenak, och slutligen saknas erforderliga viktiga varningar och begränsningar, som till exempel att diklofenak inte ska ges till barn under 18 år, gravida kvinnor och är direkt kontraindicerat under den sista trimestern.
Antula bestrider anmärkningarna men IGM står fast vid sin bedömning. Jämförelsen mot andra läkemedel är svepande och generaliserande, då Eeze bara jämförts mot sumatriptan. Jämförelsen är därför en otillåten överdrift, ovederhäftig, missvisande och icke rättvisande.
I reklamfilmen framgår det inte att Eeze är ett kraftfullt
NSAID. IGM anser att det är utomordentligt viktigt att den informationen förmedlas till TV-tittarna.
Slutligen anser IGM att uppgifter om försiktighet och kontraindikation måste finnas med. Speciellt för ett migränläkemedel eftersom migrän är vanligare hos kvinnor, då diklofenak inte bör tas under graviditet.
Reklamen strider mot artiklarna 4/104, 12/112 och 17/117 och bedöms som ett normalärende. Eftersom Antula inte är medlem av Lif tas inte någon IGM-avgift ut.