Annons

Vårdteam behövs även efter akut fas

I det initiala skedet efter en stroke arbetar ett vårdlag med kompetens från flera yrkeskategorier.? Det har gjort att man når mycket goda resultat i det tidiga skedet, men sedan är det inte lika strukturerat, säger sjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson, som forskat på patienter som drabbats av stroke. Den långsiktiga vården av strokepatienter däremot är idag […]

19 apr 2007, kl 19:12
0

I det initiala skedet efter en stroke arbetar ett vårdlag med kompetens från flera yrkeskategorier.
? Det har gjort att man når mycket goda resultat i det tidiga skedet, men sedan är det inte lika strukturerat, säger sjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson, som forskat på patienter som drabbats av stroke.


Den långsiktiga vården av strokepatienter däremot är idag inte tillfredsställande.
? Uppföljningen är tänkt att ske i primärvården, men primärvården bygger mycket på att patienterna själva ska beställa tid. Den som är deprimerad och har minskad initiativförmåga, vilket gäller många poststrokepatienter, är inte så på hugget för att söka hjälp.

Med rutinmässig uppföljning skulle risken för komplikationer och nya insjuknanden kunna reduceras.
? Till exempel bör högt blodtryck, kolesterolvärden, vikt och förekomst av smärttillstånd och depression regelbundet kontrolleras hos patienter som har haft ett slaganfall. Förhöjt blodtryck är den enskilt viktigaste markören för att drabbas av stroke och för ett återfall.

Ann-Cathrin Jönsson berättar att det för vissa patientgrupper med kroniska neurologiska sjukdomar finns specialistteam med en sjuksköterska som kontaktperson.
? Så borde det vara även för strokepatienterna. Vid behov kunde de hänvisas till logoped, dietist, sjukgymnast eller annan konsult av något slag. Det multiprofessionella teamet behövs även efter det akuta skedet.