Vanliga naturmedel kan påverka fertiliteten

En amerikansk studie visar att flera av de vanligaste naturmedlen kan ha en negativ effekt på spermiernas DNA och fertilitetsprocessen.

4 jul 2002, kl 07:18
0

En studie som publicerades i tidskriften Fertility and Sterility visar att johannesört, röd solhatt och ginko biloba i höga doser kan skada reproduktiva celler. Forskarna undersökte fyra vanliga naturmedel i USA, förutom de tre nämnda även extrakt från solfjäderspalmbär.
Studien bestod av två delar, en som undersökte äggcellers förmåga att bli befruktade och en som undersökte naturmedlens inverkan på spermier. Omogna äggceller, oocyter, från hamster utsattes för naturmedelslösning eller kontrollsubstans i en timme och man undersökte sedan hur mänsklig sperma lyckades tränga in i oocyterna. I den andra delen av studien undersöktes DNA hos naturmedelsbehandlade spermier via elfores. Eftersom det inte finns några data om koncentrationen av dessa naturmedel i sädesvätska eller serum har man utgått från rekommenderade dagliga doser.
´


Odugliga spermier
Extrakt från solfjäderspalm var det enda naturmedel som inte hade en hämmande effekt på spermiernas förmåga att tränga in i oocyterna. Höga koncentrationer av johannesört ( 0,6 mg/ml) resulterade i att inga spermier lyckades tränga in i oocyterna. Höga koncentrationer av röd solhatt och ginko biloba resulterade i en reduktion av antalet spermier som penetrerade oocyterna. Vid låga koncentrationer ( 0,06 mg/ml) blev resultatet för de fyra medlen detsamma som i kontrollgruppen.
Johannesört och röd solhatt orsakade även DNA-förändringar. Spermier som exponerats för 0,6 mg/ml johannesört uppvisade mutationer. Solfjäderspalmbär och ginko biloba förändrade inte spermiernas DNA.
Forskarna menar att man bör fråga par som söker för barnlöshet om de äter johannesört och i så fall ge rådet att pröva med att sluta med det.