Annons

Vaccin mot alzheimer visar goda resultat

Alzheimerforskningen har kantats av misslyckanden och än så länge finns
inget läkemedel som botar eller påverkar sjukdomsförloppet. Men nu visar
en fas I-studie av behandling med ett vaccin mot Alzheimers sjukdom på
goda resultat.

7 jun 2012, kl 11:47
0

Annons

Ledande hjärnforskare i forskningsnätverket Swedish Brain Power arbetar efter hypotesen att orsakerna till alzheimer utgår från att proteinet APP (amyloid prekursorprotein) i nervcellernas yttermembran som normalt bryts ned, istället bildar beta-amyloid som dödar hjärnceller. CAD106 är ett vaccin som skapar en aktiv immunisering mot de första sex aminosyrorna i beta-amyloid.

Den första vaccinationsstudien som gjordes på människa för nästan tio år sedan visade på för stora biverkningar och fick avbrytas. Men denna studie visar att patienterna inte fick några större biverkningar. I studien ingick 31 respektive 27 patienter. Studien pågick under ett år och uppföljningstiden för eventuella biverkningar var två år. Av patienterna som fick CAD106-vaccinet så utvecklade 80 procent egna skyddande antikroppar mot beta-amyloid.

– Det är ett genombrott att vi kunnat undvika biverkningar och att vi sett ett antikroppssvar, det är ett positivt resultat. Men om det kan leda till en skyddande effekt i hjärnan, det får fas II-studien visa, säger Bengt Winblad, professor vid Karolinska institutet, som står bakom studien.
– Aktiv vaccinering är ett sätt att göra en eventuell behandling enkelt tillgänglig i framtiden till en låg kostnad, säger Bengt Winblad.

Studien, som är finansierad av Novartis, har publicerats i tidskriften Lancet Neurology. Nu startar en fas II-studie med 200 patienter, men det kommer att dröja fem-sex år innan den är klar.