Annons

Uppvärmda läkemedel slog ut cancer

Amerikanska forskare har nått mycket goda resultat med bröstcancerbehandling med cellgifter inneslutna i värmekänsliga liposomer. Läkemedlet frisätts när brösten värms i ett vattenbad.

23 maj 2002, kl 18:47
0

Annons

Forskare vid Duke University Medical Center i USA har genomfört en fas I-studie av Myocet, som består av cellgiftet doxorubicin inneslutet i värmekänsliga liposomer, små fettbubblor. Försökspersonerna hade en svårbehandlad bröstcancerform. Genom att värma upp brösten med radiovågor i ett vattenbad frisattes cellgiftet lokalt i bröstet. På så sätt kunde höga doser cellgift användas med mindre biverkningar.

Hos samtliga försökspersoner avstannade tumörtillväxten. Hos elva procent kunde inga cancerceller hittas efter terapin. För en tredjedel av patienterna försvann alla synliga tecken på en tumör. Många av kvinnorna hade tidigare ansetts omöjliga att operera eftersom tumörerna var för stora eller hade spritts in i kringliggande vävnad.

Medan bröstcancerterapi normalt börjar med operation och följs upp med cellgift vände man på steken i studien. Forskarna kallar metoden ?neo-adjuvant terapi? och tanken är att kunna minimera de kirurgiska ingreppen genom att krympa tumören med kemoterapi.

Uppvärmningen av brösten fyller flera funktioner. Blodkärlen kring tumören, som redan i vanliga fall är porösa, släpper igenom mer av de medicinladdade liposomerna. Värmen ökar cellens upptag av läkemedlet och förstärker effekten av det. Ökad temperatur försämrar den DNA-reparation som är cancercellernas försvar mot cellgifterna.

De liposomer som användes smälter vid 40 grader och frisätter då läkemedlet. Genom att föra in en termometer i en kateter in i tumören kunde forskarna kontrollera att temperaturen blev tillräckligt hög vid uppvärmningen.