Annons

Uppföljningsprogram hjälper diabetessjuka barn

Små barn som har typ I-diabetes drabbas mer sällan av syraförgiftning om
de deltar i ett långsiktigt uppföljningsprogram. Det visar en
internationell undersökning från Lunds universitet.

14 okt 2011, kl 12:19
0

Forskarna jämförde hälsotillståndet hos ett antal barn i samband med att de fått diagnosen typ I-diabetes. Barn som ingick i den internationella Teddy-studien jämfördes med andra barn som ingår i de nationella diabetesregistren i Sverige, Finland, Tyskland och USA. 79 barn ur Teddy-studien som var yngre än fem år när de fick sin diagnos jämfördes med cirka 3 500 barn i motsvarande ålder.

Resultaten visar att Teddy-studien gjorde skillnad för barn som ännu inte fyllt två år. Vid diagnostillfället hade 15 procent av barnen i Teddy-studien insjuknat i syraförgiftning (ketoacidos) att jämföra med mellan 39 och 54 procent av barnen ur den andra gruppen. För barn äldre än två år var skillnaderna inte lika stora. 11 procent av barnen i Teddy-studien hade insjuknat i syraförgiftning mot mellan 17 och 36 procent av de andra barnen.

Forskarna bakom studien tror att det beror på en kombination av föräldrarnas medvetenhet och att barnen följs noggrant. Teddy-studien följer barn med förhöjd ärftlig risk för typ I-diabetes.

I Sverige insjuknar mellan 700-800 barn varje år i typ I-diabetes. Barn upp till två år löper störst risk för syraförgiftning, där i genomsnitt 30-50 procent drabbas.

Studien har publicerats i tidskriften Diabetes Care.