Annons

Behandlingsrekommendationer för halsfluss ska uppdateras

Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska ta fram nya behandlingsrekommendationer för bland annat halsfluss.

14 okt 2011, kl 12:53
1

Annons

Den ökande antibiotikaresistensen oroar regeringen. Därför ger regeringen Smittskyddsinstitutet i uppdrag att utvärdera behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården. Syftet är att undersöka hur väl de används och vilken effekt de har på antibiotikaförskrivningen.

Därefter ska Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket uppdatera behandlingsrekommendationen för faryngotonsollit (halsfluss), starta arbetet med nya behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården samt utveckla en plan för revidering av övriga nu gällande behandlingsrekommendationer.

?Omotiverad eller felaktig antibiotikaanvändning och spridning av resistenta bakteriestammar inom hälso- och sjukvården och ute i samhället har lett till en ökning av antibiotikaresistenta bakterier. Det är en patientsäkerhetsfråga att enskilda patienter kan erbjudas effektiva antibiotikabehandlingar. En förutsättning för rätt behandling är att det finns uppdaterade och lättillgängliga behandlingsrekommendationer för olika infektioner? skriver socialminister Göran Hägglund i uppdraget till myndigheterna.

Han påpekar att det finns ett stort behov av behandlingsrekommendationer, men att användningen och effekterna av dem bör utvärderas. Behandlingsrekommendationerna för halsfluss är dock från 2001 och behöver uppdateras omgående. Tandvårdens står för sju procent av all förskrivning av antibiotika i öppenvården, men det finns idag inga behandlingsrekommendationer.

Senast den 1 februari 2013 ska uppdraget redovisas. Behandlingsrekommendationer för halsfluss ska redovisas senast den 30 juni 2012.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Låt oss hoppas att man tittar närmare på tandläkarnas och veterinärernas antibiotikaförskrivning härnäst. Som det framgår av artikeln så saknas behandlingsrekommendationer inom dessa områden, trots en påvisad (och för oss på öppenvårdsapoteken påtaglig) överförskrivning.