Ung svensk forskare får miljonstöd

Svenska forskaren Thomas Helleday, professor vid Stockholms
universitet och Oxfords universitet, får 23 miljoner kronor från den
europeiska forskningsorganisationen ERC, för att utveckla målinriktade
cancerbehandlingar.

8 dec 2010, kl 11:10
0

Thomas Helleday är född 1971 och den yngsta svenska forskare som hittills fått anslaget från European Research Council, ERC, som riktar till etablerade forskare i Europa. Anslaget är avsett för ett projekt under fem år som handlar om ett nytt koncept för att ta fram målriktade cancerbehandlingar.

I projektet kombineras cancerbiologi, genetik, matematiska nätvärk med läkemedelskemi. Tanken är att forskarna i projektet förutom att hitta läkemedel, genom de genetiska nätverk som byggs, även hitta specifika svagheter hos cancerceller i jämförelse med vanliga celler. Detta skulle i sin tur kunna leda till riktade behandlingar som selektivt dödar cancerceller utan att ge drabba andra celler.

Thomas Helledays forskargrupp har redan tidigare tagit fram så kallade PARP-hämmare genom konceptet.  De används i kliniska fas I?III-studier för att behandla ärftlig bröst- och äggstockscancer.