Annons

Immunoterapi under tungan effektivt mot hösnuva

Immunoterapi som ges som tablett eller droppar under tungan är ett säkert
och effektivt sätt att behandla pollen- och dammallergier. Enligt en
sammanställning från Cochraneinstitutet är det också ett bra alternativ
för barn.

8 dec 2010, kl 11:35
0

Det är forskare vid Cochraneinstitutet som sammanställt resultatet av 60 studier som undersökt effekten av sublingual administrering av immunoterapi mot hösnuveliknande allergier. Personer som drabbas av pollen- och dammallergier med klassiska hösnuvesymptom behandlas vanligen med antihistaminer eller kortison. Men i fall då detta inte hjälper förekommer också immunoterapi. Traditionellt har detta getts i form av injektioner men finns också som tabletter eller droppar som placera under tungan.

I sin genomgång konstaterar Cochraneforskarna att den sublinguala immunoterapin signifikant minskade symptomen av allergisk rhinitis och behov av andra läkemedel, jämfört med placebo. De drar även slutsatsen att behandlingsformen kan bedömas vara säker för barn och att det i många fall är bekvämare än att ge injektion.