Ingen koppling mellan paracetamol och barnastma

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte hittat någon klar
koppling mellan gravidas intag av paracetamol och ökad risk för astma
hos barn. Men myndigheten manar ändå till försiktighet.

11 mar 2011, kl 12:39
0

Efter varningar om att paracetamol under graviditet eller till små barn skulle kunna öka risken att utveckla barnastma har EMA:s expertgrupp CHMP granskat de studier som finns. Deras genomgång tyder inte på att det skulle finnas något kausalt samband mellan de två. Gruppen anser därför att det i dagsläget inte finns någon anledning att ändra några rekommendationer.

Men CHMP påpekar också i sitt utlåtande att precis som med andra läkemedel bör läkemedel ges till små barn eller tas under graviditet då det absolut är nödvändigt.

I höstas presenterades bland annat en nordisk studie som visade att långtidsanvändning av paracetamol under graviditeten kan leda till ökad risk för missbildade könsorgan hos barnet.