Läkemedelsexport gav överskott

Handeln med läkemedel gav under förra året ett överskott på 37 miljarder kronor. Det är lika mycket som 2009.

14 mar 2011, kl 11:37
0

De läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige fortsätter ge överskott till den svenska utrikeshandeln. 2010 utgjorde läkemedelsexporten knappt sex procent av värdet av den totala svenska varuexporten visar kommerskollegiums analys. 37 miljarder kronor landade överskottet på ifjol, lika mycket som året innan.

Enligt analysen
klarade läkemedelsexporten krisen väl även om den minskade med några procent mot slutet av 2010.
Av de viktigaste mottagarländerna för svensk läkemedelsexport svarade USA och
Storbritannien för tolv procent vardera, Frankrike för elva och Tyskland för tio procent.
Den sammanlagda svenska exporten av läkemedel uppgick 2010 till 66 miljarder kronor
varav 59 procent gick till andra EU-länder.