Högre livskvalitet med biologiska läkemedel

Patienter med autoimmuna sjukdomar som behandlas med biologiska läkemedel får snabbt en ökad livskvalitet. Förbättringen är också bestående visar en avhandling från Lunds universitet.

22 dec 2009, kl 11:55
0

Annons

Med hjälp av datamaterial från registret South Sweden Arthritis Treatment Group, SSATG, har reumatologen Anders Gülfe kartlagt hur livskvaliteten hos omkring 2500 patienter som behandlas med TNF-alfahämmare. SSATG startades 1999 och har följt patienterna sedan de första biologiska preparaten började användas mot autoimmuna sjukdomar.

I sin forskning har Anders Gülfe mätt patienternas livskvalitet med hjälp av en enkät där de fått skatta förmågor som arbete, sköta sin hygien och upplevd smärta och nedstämdhet på en skala mellan 0 och 1 där 1 är den bästa hälsla. Av patienterna hade drygt 1500 ledgångsreumatism, 750 psoriasisartrit och drygt 200 artrit i ryggraden.

Resultaten, som lades fram i en avhandling den 17 december, visar att patienterna i genomsnitt bedömde sin livskvalitet till under 0,4 för före behandlingen och till 0,6 bara några veckor efter att den startat.

Förändringen var bestående för dem som fortsatt sin behandling. För patienter som slutat sin behandling sjönk livskvaliteten till nivån innan behandlingen började.
– Förutom att individerna som grupp upplever en snabb och bestående förbättring av sin livskvalitet visar jag att det inte är någon skillnad beroende på grundsjukdom. Dessutom att effekten är lika god även om behandlingen av någon anledning satts ut för att senare återupptas en andra, tredje eller fjärde gång, säger Anders Gülfe i en presskommentar.