Annons
Undantag i sekretess ska lösa snårig statistikfråga

Undantag i sekretess ska lösa snårig statistikfråga

Den statliga utredningen om läkemedelsstatistik föreslår lagändringar som ska börja gälla nästa år.

6 feb 2023, kl 08:58
0

Annons

Med hjälp av nya sekretessundantag kan tillgången till läkemedelsstatistik i Sverige återställas. Det menar den statliga utredningen om läkemedelsstatistik som presenterat sitt slutbetänkande.

Läkemedelsstatistik i långbänk

Det återstår att se om utredningens förslag blir lösningen i den snåriga frågan om läkemedelsstatistiken. Efter en dom i kammarrätten för några år sedan följde nya juridiska ställningstaganden hos E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Dessa ledde till minskad tillgänglighet till läkemedelsstatistik i Sverige. Myndigheterna lämnade inte längre ut vissa uppgifter om läkemedelsförsäljningen eftersom uppgifterna kunde kopplas till en enskild persons personliga eller ekonomiska förhållanden.

Socialstyrelsen slutade till exempel att publicera statistik som beskrev försäljningsvolymer på ett sätt som kunde kopplas till specifika läkemedelsprodukter.

Aktörer som länge hade använt den indragna statistiken för olika typer av uppföljning och planering protesterade. Regeringen tillsatte då den utredning som nu lämnat sina förslag.

Undantag för juridisk person

Syftet med utredningens förslag är att möjliggöra att läkemedelsstatistik åter kan lämnas ut ungefär som före inskränkningarna. Utredningens lösning är att införa ett undantag från statistiksekretessen när det gäller försäljning av humanläkemedel.

Undantaget ska gälla en enskild juridisk persons ekonomiska förhållanden. Enskilda juridisk personer kan till exempel vara läkemedelsföretag och apoteksföretag. Läkemedelsstatistik som kan avslöja deras ekonomiska förhållanden ska trots det få lämnas ut.

Undantaget berör inte sekretessen för enskilda fysiska personer, den ska fortsätta att vara lika stark som i dag, skriver utredningen.

Offentlighetsintresset bedöms tyngre

Vidare gäller undantaget bara apotekens försäljningsuppgifter om förmånsläkemedel, kostnadsfria smittskyddsläkemedel och läkemedel som sålts till offentligt finansierad sjukvård eller tandvård. Med andra ord läkemedel som har ett reglerat pris och är offentligt finansierade. För dessa uppgifter bedömer utredningen ”att offentlighetsintresset väger tyngre än intresset av att skydda enskilda företags ekonomiska förhållanden.”

Utredningen föreslår även en rad andra förändringar av E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter. Utredningen vill utöka E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och till Läkemedelsverket.

De nya reglerna bör träda i kraft 1 juli 2024, föreslår utredningen.