Trippelbehandling mot hepatit C

Abbvies trippelkombination mot hepatit C botade nästan alla patienter, enligt två studier.

17 Apr 2014, kl 07:03
0

Foto: iStockphoto

Allt fler interferonfria hepatit C-behandlingar visar gott resultat. Nu senast har Abbvies trippelbehandling visat sig bota infektionen både hos obehandlade patienter och hos patienter som fått tidigare behandling. 

I studien SAPPHIRE behandlades patienter med hepatit C av genotyp 1 med Abbvies trippelkombination av ritanovir, ombitasvir och dasabuvir tillsammans med ribavarin under tolv veckor. I studien ingick 631 tidigare obehandlade patienter, varav 473 randomiserades till trippelbehandlingen och 158 fick placebo. Efter tolv veckor hade infektionen läkt ut hos 96 procent i gruppen som fick trippelbehandlingen. 

Man studerade även behandlingen hos patienter som haft ofullständig effekt av tidigare behandling med pegylerat interferon och ribavarin. Av 394 patienter randomiserades 297 till trippelbehandling i kombination med ribavarin i 12 veckor. Även där blev 96 procent botade.

Efter tolv veckor fick även patienterna i placebogrupperna Abbvies trippelbehandling.

I studien TURQUOISE studerades effekten av trippelbehandlingen även hos patienter med levercirros, skrumplever. De är generellt svårbehandlade. I studien ingick 380 patienter. Av de som behandlades i 12 veckor botades 92 procent och 96 procent av dem som fick behandling i 24 veckor.  

Behandlingen var generellt vältolererad, och de vanligaste biverkningarna var trötthet, illamående, sömnlöshet, huvudvärk, diarré och hudutslag.

Abbvie presenterade resultaten vid den internationella leverkongressen och har även publicerat studierna i NEJM.