Annons

Tranbärsjuice minskar förekomst av urinvägsinfektion

Ett regelbundet intag av tranbärsjuice verkar minska förekomsten av urinvägsinfektion hos kvinnor enligt en ny studie publicerad i BMJ.

29 jun 2001, kl 14:27
0

Annons

Etthundrafemtio kvinnor med urinvägsinfektion randomiserades till tre grupper. Den första gruppen fick 50 ml tranbärs-/lingonjuicekoncentrate dagligen i sex månader. Den andra fick dagligen 100 ml av en laktobacillusdryck fem dar i veckan i ett år och en tredje grupp fick ingenting.

Efter sex månader hade antalet nya urinvägsinfektioner halverats i gruppen som fick tranbärsjuice jämfört med gruppen som fick laktobacillusdrycken. Endast åtta (16 procent) av kvinnorna tranbärsgruppen hade minst en återkommande urinvägsinfektion, jämfört med 19 (38 procent) i laktobacillgruppen och 18 (36 procent) i kontrollgruppen.

Enligt författarna bekräftar denna studie uppfattningen att urinvägsinfektioner kan förebyggas med tranbärsjuice. Eftersom tranbärsjuice finns lätt tillgängligt kan det vara ett alternativ till att förebygga urinvägsinfektion och skulle kunna minska behovet av antibiotika.

Källa: http://bmj.com/cgi/content/full/322/7302/1571