Annons

Tolvaptan förbättrade kliniska symtom vid hjärtsvikt

Det experimentella läkemedlet tolvaptan är det första som signifikant och säkert kunnat förbättra andnöd och andra symptom vid kronisk hjärtsvikt. Däremot förbättrades inte överlevnaden.

20 apr 2007, kl 10:49
0

Under den senaste tjugoårsperioden har det kommit ett flertal nya läkemedel för kronisk hjärtsvikt, men antalet sjukhusinläggningar och risken att dö i sjukdomen är fortsatt hög. Hittills har ingen behandling som sätts in när patienten läggs in på sjukhus kunnat ge mätbara kliniska förbättringar.

I två företagsfinansierade studier som förhandspublicerades i JAMA ingick sammanlagt 4 133 patienter från Nord- och Sydamerika och Europa. Studien pågick mellan åren 2003 och 2006 och patienterna fick förutom standardbehandling tolvaptan eller placebo inom 48 timmar efter sjukhusinläggning och behandlingen varade i minst 60 dagar.

Tio månader senare kunde forskarna konstatera att läkemedlet inte hade påverkat antalet dödsfall eller risk att återinsjukna, vilket var en stor besvikelse. Däremot förbättrades kliniska symtom som andnöd, svullnad och vikt signifikant beroende på att läkemedlet gav så stor vätskeförlust.
De vanligaste biverkningarna var muntorrhet och ökad törst och det fanns ingen förhöjd risk för njurproblem som forskarna hade befarat.
Tolvaptan är det första läkemedlet i klassen selektiva vasopressin V2-antagonister och blockerar ett hormon som svarar för vätskeretention.
I en kommentar i samma nummer av JAMA konstateras att tolvaptan innebär ett framsteg genom att det inverkar positivt på vissa akuta symtom på hjärtsvikt utan att ge allvarliga biverkningar. Men behandlingen bör noga övervägas eftersom data på långtidseffekter saknas.
Det japanska företaget Otsuka Pharmaceutical kommer att lämna in ansökan om godkännande till FDA senare i år.